logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Grote Oogst

Noord-Brabant heeft meer dan 600 bedrijventerreinen. De provincie heeft 12 bedrijventerreinen aangewezen om een bijdrage te ontvangen voor verduurzamingsprojecten op de thema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. Op deze terreinen is de grootste oogst te halen. Samen zijn deze terreinen goed voor een derde van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. In Tilburg gaat het om de bedrijventerreinen Loven, Kraaiven en Vossenberg.

Informatie bedrijventerreinen

Er staat meer informatie op de websites van de afzonderlijke bedrijventerreinen.

Samenwerkingspartners

Provincie Noord-Brabant slaat de handen ineen met gemeente Tilburg, Vitaalverenigingen Loven, Kraaiven en Vossenberg, Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Waterschap de Dommel en Brabantse Delta. Met het project Grote Oogst geven zij samen een impuls aan het verduurzamen van de bedrijventerreinen Loven, Kraaiven en Vossenberg. 

Toekomstbestendige economie

Ons klimaat verandert. We hebben vaker last van wateroverlast en langere periodes van droogte en hitte. Het gebruik van fossiele brandstoffen is slecht voor de lucht die we inademen. Daarom willen we andere manieren van energie gebruiken en duurzame aanpassingen doen aan onze bedrijven en terreinen. Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Zo gaan we stap voor stap naar een duurzamer Tilburg. 

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met je parkmanagement of je accountmanager van de gemeente Tilburg. 

Heb je overkoepelende vragen aan de provincie Noord-Brabant?