logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Inwoners adviseren over de nieuwe manier van verwarmen

19 oktober 2021

Ruim 1500 inwoners hebben in de periode mei t/m september meegedacht over ‘het nieuwe verwarmen’. Zij gaven digitaal en via werksessies hun mening over de Transitievisie Warmte: het plan voor het, op een duurzame manier, verwarmen van onze woningen en gebouwen.

Presentatie van het rapport Tilburger Tafel

Het advies van de inwoners werd 18 oktober aangeboden aan de raad.

Het advies van de inwoners is: zet het klimaat voorop en zorg voor een eerlijke kostenverdeling in de energietransitie. Inwoners van Tilburg en omliggende dorpen hebben op 2 manieren meegedacht. Aan de Digitale Dialoog (drie vragen- en reactierondes) deden 1514 inwoners mee. Daarnaast was er de TilburgerTafel. 20 inwoners hebben zich in werksessies verdiept in de Transitie Warmte en de uitkomsten van de digitale dialoog. Samen maakten ze een adviesrapport: een deel van de adviezen staat hieronder.

  • Zet klimaat en CO2-reductie voorop. Daarom doen we dit alles. Veel Tilburgers vinden natuur, gezond, duurzaam en veiligheid belangrijk.
  • Kijk kritisch naar de energie-efficiency van de oplossingen die je kiest; een overstap van aardgas naar elektriciteit is alleen zinvol als het ook tot minder CO2-uitstoot leidt.
  • Zorg voor een eerlijke kostenverdeling: laat sterkere schouders zwaardere lasten dragen.
  • Vind manieren waarbij regionale bedrijven en de kleinste portemonnees kunnen verdienen aan de warmtetransitie.
  • Neem naast verwarmen ook koelen heel serieus. Schrijf Tilburgse richtlijnen voor koel bouwen met het advies: isoleren, ventileren en koelen.
  • Vind een balans tussen regie en vrijheid. En help mensen met lange-termijn beelden.
  • Betrek elke doelgroep: van voorlopers, sceptici en digibeten tot anderstaligen en jongeren.
  • Blijf overleggen met inwoners en ondernemers, persoonlijk en online. En verbind de verschillende discussies met bewoners, bedrijven en instituten.

Uit de dialoog blijkt dat ruim 70% van de deelnemers positief is over de voorgestelde aanpak van het gebied waar men zelf woont. Bij de antwoorden staan vaak 'ja-mitsen' of 'nee-tenzij’s'. Veel mensen maken zich zorgen over de kosten, vooral voor oudere panden. Duurzaamheid zien deelnemers als grootste voordeel van de overstap naar een nieuwe manier van verwarmen. In 2022 gaat de gemeente samen met buurtbewoners warmteplannen opstellen voor de eerste gebieden. De raad wil de komende jaren graag doorgaan met deze manier van raadplegen van inwoners: werksessies met een klein groepje in combinatie met een grote, digitale dialoog.

Gedragen advies

Wethouder Oscar Dusschooten (energie) over het advies: “De energietransitie is voor een heleboel Tilburgers ontzettend spannend. ‘Wat betekent het voor mij? Wat wordt er van mij verwacht? Wat gaat het kosten? Hoe moet het allemaal gaan werken?’ Ik ben blij dat zoveel mensen hebben meegedacht over dit belangrijke plan. Het raakt tenslotte elke inwoner van onze hele gemeente. Door met elkaar het goede gesprek te voeren, ligt er nu een gedragen advies bij de raad.”

Ook andere partijen in Tilburg gaven advies. Dit deden ze via een stuurgroep met vertegenwoordigers van woningcorporaties, netbeheerder, energiecoöperaties, bedrijven, huurdersbelangen en de universiteit. De gemeenteraad beslist 13 december 2021 over de Transitievisie Warmte. 

Inwoners die de ruwe, anonieme data van de Digitale dialoog willen ontvangen, kunnen mailen naar duurzamer@tilburg.nl.