logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Zonnepanelen met een missie

11 september 2023 Zuid Alle Klimaat Energie Tilburgse voorbeelden

‘Waarom benutten ze die berg niet beter?’ Dat vroeg de voorzitter van energie coöperatie energiefabriek013 Peter Beijer in 2019 zich steeds weer af bij het zien van de voormalige vuilnisbelt. “En zo is het idee ontstaan voor zonnepark Kempenbaan”, vertelt John Kwaks, projectleider bij Energiefabriek Kempenbaan. Op de berg vertellen John en vrijwilliger Frans Lemmens van de hoed en de rand. Een bevlogen verhaal met een missie.

“We hebben voormalig wethouder Berend de Vries destijds gevraagd als beschermheer van dit project”, vertelt John. “Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met een haalbaarheidsonderzoek. Het idee om zonnepanelen te plaatsen op de geluidswal tussen Hotel Van Der Valk en het ETZ, kon al snel rekenen op veel positieve reacties. Zodra de seinen op groen gingen, zijn we aan de slag gegaan met het uitwerken van het plan en het krijgen van een omgevingsvergunning  aanbesteding en het aanvragen van de postcoderoossubsidie.”  

Zonnige insteek

Frans: “Dit is een zogenoemd postcoderoosproject. Dat betekent dat mensen met een bepaalde postcode zonnepanelen konden reserveren voor 100 euro per stuk. Nou, die waren snel vergeven.” Wie denkt dat het gaat om een goed bedachte commerciële actie, heeft het compleet mis. Sterker nog, Zonnepark Kempenbaan gaat alleen voor de figuurlijke winst: bijdragen aan een duurzame stad, waarbij deelnemers jaarlijks meedelen in de winst. En nog mooier: waarbij 20%  van de panelen ten goede komt aan mensen met een kleine beurs. 

Betrokkenheid

“We zijn een energie coöperatie met inmiddels meer dan 300 leden op de wachtlijst”, vertelt Frans. “Onze drijfveer is bijdragen aan een duurzame stad, waarbij eigenaarschap, verbinding en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. De mensen die bij ons panelen hebben gereserveerd, doen niet mee voor het geld. Het gaat om de intrinsieke motivatie. Dat is voor ons ook echt een voorwaarde: binding en gevoel hebben met het verduurzamen van onze stad. En daarmee ook anderen, voor wie dat niet vanzelfsprekend is kunnen helpen. Je kunt ons eigenlijk meer zien als een duurzame community. Een energiegemeenschap.”

De omgevingsvergunning is verleend. “Wij hebben de leden uitgenodigd op zaterdag 9 september voor een eerste ledenbijeenkomst en het tekenen van een ledenovereenkomst. Hen wordt gevraagd  het aankoopbedrag voor de zonnepanelen voor eind van het jaar te storten. Zo loopt de vereniging vol. Daar komen later leden met de ‘smalle beurs’ bij, die gaan wij nu werven. Alle leden krijgen een gelijk stemrecht in de vergadering.

Zo doen we dat

John vertelt: “De stroom die we opwekken met de panelen verkopen we aan duurzame energieleveranciers zoals Greenchoice. Dat zorgt voor een betrouwbare en stabiele inkomensstroom. Jaarlijks keren we de winstmarge uit aan onze leden. Zij kunnen ervoor kiezen om daarmee hun energierekening te verlagen of het bedrag te gebruiken voor andere, duurzame investeringen. De opbrengst van de 20% voor mensen met een smalle beurs, wordt verrekend met hun energierekening. Zo profiteren zij gelijk van lagere energiekosten. Wie daarvoor in aanmerking komen, gaat in overleg met ContourdeTwern. Zij stellen kandidaten aan ons voor. Voorwaarde is wel dat deze inwoners ook iets moeten hebben met duurzaamheid. In gesprekken met hen adviseren we ze gelijk over hun huidige energiecontract en energie besparen.”

Klimaatfonds

Voor het complete project is meer dan 1 miljoen euro nodig. Frans: “Voor de haalbaarheidsstudie hebben we een subsidie gekregen. Vanuit het Klimaatfonds van de gemeente Tilburg hebben we 50.000 euro gekregen. We zijn ook heel blij met de financiering van 750.000 euro die we tegen een bepaald rentebedrag kunnen lenen van de gemeente. Dat lukt namelijk niet via de bank. Sowieso hebben we veel medewerking gekregen van ambtenaren voor ons project.” Voor zijn pensioen was Frans betrokken bij veel duurzame bouwprojecten  met duurzame energiesystemen. “Mijn drijfveer om me hiervoor in te zetten, is absoluut het sociale aspect.”  John reageert: “Als echte optimist, ben ik er vanaf het begin van overtuigd geweest dat dit plan gaat lukken. Ik houd van de creativiteit die het vergt om steeds oplossingen te bedenken voor vraagstukken die je onderweg tegenkomt.”

Grote uitdaging

“Een grote uitdaging was het vinden van 150.000 euro extra voor een net- aansluiting”, vertelt John. “We produceren namelijk zoveel stroom, dat een zware aansluiting noodzakelijk is. Vanwege overbelasting van het net, is aansluiten op het netwerkstation hier vlakbij helaas niet mogelijk. Een prachtige optie is aansluiten op het ziekenhuis. Zo wordt de energie lokaal benut en dat is helemaal mooi. Toch zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen nodig om eventuele storingen op te vangen. We hebben met het ziekenhuis en hulp van de gemeente dit financiële probleem opgelost. Jaren vertraging konden we  ons niet permitteren. Dan vervallen subsidiegelden en is al het werk voor niets geweest. Enorm jammer zou dat zijn. Zeker omdat dit project ook als proef wordt gezien door de gemeenteraad voor toekomstig windmolenparken.  

Bekijk of download meer informatie over Energiefabriek013