logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Natuurlijkere inrichting voor beek de Oude Leij

08 augustus 2023 Nieuws duurzamertilburg

Beek de Oude Leij in Stadsbos013 wordt in de komende maanden natuurlijker ingericht. Dat is beter voor de dieren en planten in De Kaaistoep, het natuurgebied tussen de Rijksweg A58 en de Gilzerbaan. De gemeente doet dit samen met waterschap Brabantse Delta en de grondeigenaren, zoals de Tilburgse Waterleiding Maatschappij

Het is nodig om de beek aan te passen, want het water stroomt er te langzaam en de natuur moet worden verbeterd. Dat zit zo: de beek is in de jaren ’80 rechtgetrokken. Ook zijn er toen stuwen geplaatst om het water te reguleren. Het waterpeil wordt zo constant mogelijk op peil gehouden. Dit is onwenselijk voor de natuur: de beek voldoet nu niet aan provinciale en Europese normen.

Nieuwe situatie

Daarom gaat de beek weer slingeren in het landschap: ook wel meanderen genoemd. De Oude Leij krijgt daardoor een natuurlijker karakter. De beek gaat meer stromen en dit zorgt voor schoner water met meer biodiversiteit. Dit is goed voor de aanwezige én gewenste dieren en planten. De beek kan zo ook meer water opvangen en afvoeren als er in korte tijd veel regen valt. Zo is er minder risico op wateroverlast en wordt het een robuust beekdal. De Oude Leij verbindt de Regte Heide en het Riels Laag met de Lange Rekken. Deze belangrijke ecologische verbinding wordt versterkt en is goed voor het voortbestaan van onder meer amfibieën, reptielen, vis, vogels en kleine zoogdieren. 

Planning

Aannemer Van Beers Hoogeloon bv heeft eind juli de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, met ecologische begeleiding. Dit was na het broedseizoen. Eind augustus, begin september beginnen ze met de uitvoeringswerkzaamheden. In maart 2024 moet het klaar zijn.

Wat merk jij ervan?

Tijdens de werkzaamheden blijven alle omliggende percelen bereikbaar. Vrachtwagens voeren de materialen voornamelijk aan en af via de Oude Rielsebaan (ten zuiden van de Gilzerbaan) en het Vonderpad. Er wordt met graafmachines aan de beek gewerkt. Op enkele plekken komen passeerstroken, zodat het veilig blijft voor verkeer en recreatie.

Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering gebruiken we de BouwApp. Via deze app houdt de aannemer je op de hoogte van de werkzaamheden, planning en andere ontwikkelingen. Je kunt ook makkelijk vragen stellen of opmerkingen doorgeven: via het contactformulier onder ‘Contact’.

Zo werkt de BouwApp:

Subsidie

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant. En door subsidie vanuit het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma.