Ga daarom zeker in gesprek!

Alle

Chantal van Raak is omgevingsmanager Groen Xtra bij de Diamant Groep. Haar drijfveer is vernieuwende, duurzame manieren vinden die bijdragen aan een fijne en gezonde leefomgeving. De gesprekken die ze daarover voert, hebben haar inmiddels veel opgeleverd.

Groen Xtra is een ontwikkel- en werkbedrijf. Zij doen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in grote delen van Tilburg. Als omgevingsmanager is Chantal de verbindende schakel tussen binnen en buiten. Enthousiast, nieuwsgierig en betrokken. Eigenlijk wel logisch dus dat de samenwerking werd opgezocht met onderaannemer Van Esch: onkruid bestrijden met heet water. De proef blijkt succesvol. Dat geldt ook voor het gesprek dat ze had met Louis van Erkel van het Klimaatfonds.  

Denken in kansen

“Ik denk altijd in kansen en zoek de verbinding op. Dat kan zoveel moois opleveren”, vertelt Chantal. “Wij hebben bijvoorbeeld vanuit Groen Xtra een wormenhotel gesponsord en daar een bordje voor laten maken. Vrijwilligers van het Spoorpark hebben we voorzien van een afvalkarretje. Maar we zijn ook lesprogramma’s voor scholen aan het opzetten. We doen van alles. Van maai-me-niet-bordjes tot een petfleslamp adopteren in de LocHal. Maar ook bedrijven en bewoners faciliteren met schoonmaakspullen en betrekken bij allerlei acties tot het verspreiden van gadgets om de buitenruimte schoon te houden van sigarettenpeuken. Als ik mogelijkheden zie voor meer bewustwording en een fijnere omgeving, dan grijp ik die kans met beide handen aan.” 

Heet water 

“Onkruid verwijderen met heet water is natuurlijk een stuk duurzamer dan het weg te branden of de staalborstel te gebruiken. Bovendien is de uitvoering een stuk minder complex. Extra interessant voor ons. Toen onze onderaannemer vertelde over hun methodiek om onkruid te bestrijden, gingen wij gelijk de uitdaging aan. We wilden het eerst kleinschalig aanpakken, vandaar dat voor Udenhout is gekozen." Uit het evaluatierapport blijkt de proef een succes. Chantal: “Voor een blijvend effect, gaan we er dit jaar zeker mee door. Een stuk schoner voor het milieu en geen lawaai meer van staalborstels. Bewoners reageerden enthousiast.” 

Sneeuwbaleffect

Inspiratie voor verduurzamen haalt Chantal o.a. uit websites, LinkedIn en nieuwsbrieven. “En ik volg de ontwikkelingen bij de gemeente op de voet. Zo kwam ik uit bij het Klimaatfonds. Een afspraak voor een oriënterend gesprek was zo gemaakt. De methode van heet water bleek niet nieuw. Maar Louis (procesmanager Klimaatfonds, red.) dacht met me mee. Het gesprek heeft me zoveel nieuwe contacten en ideeën opgeleverd. Dat zorgde weer voor een sneeuwbaleffect. Dus ook al hebben we (nog) geen bijdrage uit het Tilburgs Klimaatfonds om de aanpak in heel de gemeente toe te passen, we zijn nu al zoveel verder. Onze aanpak wordt er alleen maar beter van.” 

In gesprek 

Iedereen met een duurzaam idee raad ik dan ook aan om gewoon eens het gesprek aan te gaan met Louis. Of met mij, dat mag ook”, lacht ze. “Het werkt inspirerend, je kunt elkaar verder helpen en drempels verlagen. Denk bijvoorbeeld aan de procedure voor het aanvragen van subsidie, die is niet echt eenvoudig. Of je hebt een idee voor een beter klimaat, maar dat is nog niet wat het moet zijn. Daardoor afhaken is zo zonde. Er is altijd wel iemand die jou verder kan helpen”, aldus een enthousiaste Chantal. “Overigens vind ik het begrip klimaat te groots, te ver van mijn bed. Maak het kleiner en zichtbaarder. Vaak doen mensen al iets goeds voor de aarde. Vooral tegen hen wil ik zeggen, weet dat het Klimaatfonds er is. Ga gewoon eens in gesprek.”  

Waterbank 

Het gesprek met Louis levert Chantal naast allerlei contacten ook 2 adviezen op: zorg voor een nog duurzamere aanpak, door restwarmte te benutten van bedrijven in de regio. En onderzoek hoe je nog zuiniger kunt omgaan met water. “Water wordt alleen maar kostbaarder in de toekomst. Daar moeten we rekening mee houden. Ik ben in contact gekomen met de Waterbank, een soort marktplaats met vraag en aanbod voor restwater. Bedoeld om miljoenen liters restwater opnieuw te gebruiken. Om dat te kunnen benutten, moet je lid zijn van de Waterbank. De gemeente wordt lid, en samen kijken wij welke mogelijkheden er zijn om restwater te benutten. Er zijn inmiddels ook lijntjes met onder andere Waterschap de Dommel, Capi Europe en Bob Aertsen, accountmanager Process Heat Benelux bij Leister Technologies. Waar dat ene gesprek met Louis al toe heeft geleid. En dat gun ik iedereen die de wereld een beetje mooier wil maken.”  

Kijk voor meer informatie over het Klimaatfonds op tilburg.nl/klimaatfonds 

Bekijk via YouTube het filmpje over het bestrijden van onkruid met heet water.