logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Natuurvriendelijk isoleren

De gemeente start in november 2023 een isolatieactie voor inwoners met een koopwoning. Bij spouwmuurisolatie krijg je te maken met de landelijke Wet natuurbescherming. Een onderzoek is dan verplicht, om bijvoorbeeld vleermuizen en vogels te beschermen. Met deze isolatieactie ontzorgt de gemeente huiseigenaren. Dat scheelt inwoners hoge kosten, procedures en tijd. Daarnaast krijgen de vleermuizen en vogels nieuwe verblijfplaatsen.   

Zo werkt het

De gemeente werkt met het Soortenmanagementplan (SMP). Hierin staan alle gebieden met de gebouwen waarin de beschermde vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen wonen. Dit plan laat zien hoe het gaat met deze diersoorten, waar kwetsbaarheden liggen en wat hieraan te doen is.    

Ecologisch onderzoek

De gemeente wil de vleermuizen en vogels beschermen. Het SMP is gebaseerd op reeds uitgevoerd ecologisch onderzoek en beschrijft op welke wijze dit gedaan kan worden. Woningeigenaren zijn daardoor niet meer verplicht om zelf een duur ecologisch onderzoek te laten uitvoeren. Voor het isoleren controleert de ecoloog op basis van het SMP het woonadres op verblijfplaatsen. Hiervoor is dus geen extra huisbezoek meer nodig. In de meeste gevallen (80%-90% van de woningen) is direct isoleren mogelijk. In andere gevallen kijkt de ecoloog mee naar een alternatief. 

Eigen bijdrage (spouwmuurisolatie)

Voor deze gezamenlijke aanpak betalen deelnemers een eigen bijdrage. Het gaat om deelnemers van de isolatieactie die hun spouwmuur willen laten isoleren. De hoogte van de eigen bijdrage is € 60,50. Dit bedrag gebruikt de gemeente onder andere om nieuwe verblijfplaatsen te maken voor de dieren. De gemeente schaft de nieuwe verblijfplaatsen aan en hangt ze op. Deze aanpak werkt beter en is goedkoper dan als inwoners individueel maatregelen moeten nemen.  

Natuur in balans

Tilburg wil de biodiversiteit beschermen en uitbreiden. Gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. Ze helpen bepaalde insecten onder controle te houden. De dieren gebruiken voor hun nest- en verblijfsplaatsen vaak woningen. Het isoleren van deze woningen kan levensbedreigend zijn voor deze dieren. Als bij controles geen rekening blijkt te zijn gehouden met de Wet natuurbescherming, kan dit leiden tot hoge boetes en het direct stilleggen van de werkzaamheden. Een tijdrovend en prijzig onderzoek is dan alsnog nodig.  

Bezoek de pagina Isoleren voor meer informatie