logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Ik heb een goed idee

De gemeente ondersteunt graag de ideeën van inwoners om samen energie te besparen, circulair te ondernemen of de buurt klimaatbestendiger te maken. Dit doen we met denkkracht, geld of door te helpen met zoeken naar partners. Breng ook jouw ideeën over de energietransitie in en denk mee.

CTA goed idee

Bekijk de voorwaarden

Jouw idee aanmelden

Initiatieven in de buurt

Wil jij energieklussen uitvoeren in jouw wijk, maar heb je geld nodig voor gereedschap? Of wil je workshops over koken op inductie organiseren en heb je daar hulp bij nodig? Met je buren een bespaarwedstrijd aangaan of samen energie opwekken?

We zoeken ideeën waarmee je samen energie bespaart in jouw straat, buurt, wijk of misschien wel in de hele gemeente. De beste ideeën willen we samen met de initiatiefnemers uitvoeren. Een goed idee is uitvoerbaar, realistisch, vernieuwend en heeft draagvlak in de buurt of wijk.

De gemeente ondersteunt je door

De gemeente ondersteunt je door:

  • Het idee samen met jou verder concreet te maken
  • De buurt te helpen mobiliseren
  • Communicatiekanalen beschikbaar te stellen
  • Geld beschikbaar te stellen

Meer informatie

Meer informatie over voorwaarden en aanmelden vind je op de pagina Lokale initiatieven op deze website.

Aansluiten bij bestaande initiatieven kan natuurlijk ook. Tilburg heeft 5 lokale energiecoöperaties, waarin bewoners samenwerken aan duurzame energie. Kijk welke energiecoöperatie actief is in jouw buurt op de pagina Samenwerking in Tilburg op deze website.

Klimaatfonds

Gemeente Tilburg heeft een investeringsfonds van 20 miljoen euro voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. Voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Het budget helpt de klimaatdoelen dichterbij te brengen, samen met de Tilburgers en met Tilburgse bedrijven en organisaties. Met het Klimaatfonds is zowel investeren als experimenteren mogelijk. Daardoor weten we steeds beter wat wel en niet werkt en wat leidt tot een betere inzet van middelen.

Denk aan initiatieven zoals:

Meer informatie

Meer informatie over voorwaarden en aanvragen vind je op de pagina Klimaatfonds op Tilburg.nl.

Verhalen van aanvragers Klimaatfonds

Chantal van Raak is omgevingsmanager Groen Xtra bij de Diamant Groep. Haar drijfveer is vernieuwende, duurzame manieren vinden die bijdragen aan een fijne en gezonde leefomgeving. 

Lees heel haar verhaal in het artikel.

Ook bedrijventerreinen ontkomen niet aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Elk industrieterrein kent zijn eigen (on)mogelijkheden in de openbare ruimte. Dennis en Rob bedachten daar iets op. 

Lees heel hun verhaal in het artikel.

Een houten terras, fruitbomen, een pergola, moestuin, wormenhotel, tientallen insectenhotels, een slingerend voedselpad, een proefakker en als kers op de taart Knabbel en Babbel, 2 knappe geiten als ontvangstcomité. 

Lees heel het verhaal in dit artikel.

De energiecrisis raakt niet alleen inwoners, bedrijven en organisaties. De hoge energieprijzen bedreigen ook het voortbestaan van veel sportverenigingen. Dat geldt niet direct voor tafeltennisvereniging LUTO. Ze hebben hun pand al flink weten te verduurzamen, waardoor de energiekosten laag blijven.

Lees heel hun verhaal in het artikel.

Leerlingen bewust maken van de klimaatproblematiek en ze tegelijkertijd prikkelen om iets te doen met die informatie. Hen vaardigheden laten ontwikkelen om ideeën te bedenken voor een duurzamere wereld. 

Lees zijn verhaal in het artikel.

Groene burgerinitiatieven

Er zijn verschillende subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven. In opdracht van de provincie Noord-Brabant is hiervan een overzicht opgesteld. Het doel is om ondersteuning te bieden aan lokale groene burgerinitiatieven die op zoek zijn naar financiering voor hun projecten. Naast provinciale regelingen bevat dit overzicht vooral ook informatie over subsidies en fondsen van derden, met links naar relevante webpagina’s en informatie. Onder groene burgerinitiatieven wordt verstaan: initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en/of de natuur.