Regionale en lokale projecten

In en om Tilburg zijn er al vele mooie voorbeelden van hoe bedrijven kunnen verduurzamen. 

REKS is een afkorting van Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Met de REKS brengen we in Hart van Brabant in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat doen we met zorg voor de natuur, zodat we er fijn en veilig kunnen wonen en werken, nu en in de toekomst. 

Op 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden van de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant, de Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen ingestemd met de REKS.

Bekijk De REKS op de website van Regio Hart van Brabant

De ambitie is dat alle bedrijventerreinen in gemeente Tilburg in 2045 klimaatneutraal zijn. Om ondernemers op bedrijventerreinen te helpen met verduurzamen wordt uiterlijk eind 2023 op alle bedrijventerreinen gestart met de Green Deal.   

De Green Deal is een project van 2 jaar waarmee we ondernemers op weg willen helpen met verduurzamen. Op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit en circulair ondernemen. Dit kan individueel door adviesgesprekken, waarmee ondernemers een advies krijgen waar verduurzamingskansen liggen in en om hun bedrijf(spand). Of collectief, door ondernemers te helpen bij het vinden van gezamenlijke oplossingen voor bijvoorbeeld opslaan of opwekken van energie.   

Status van de Green Deals  

  • Kraaiven-Vossenberg - afgerond  
  • Loven-Kanaalzone- gestart. Loopt tot september 2024. Kijk voor meer informatie op de website vitaaltilburg.nl.   
  • Green Deal T58/Katsbogten/’t Laar – nog niet gestart  
  • Green Deal Berkel-Enschot – nog niet gestart  
  • Green Deal Udenhout - nog niet gestart

Het vervolg van een Green Deal is het opstellen van een Masterplan Energie met het bedrijventerrein. Om zo uiteindelijk te gaan naar een klimaatneutraal bedrijventerrein.  

Wil je jouw mkb-bedrijf verduurzamen en besparen op het energieverbruik maar weet je niet goed hoe? Vraag dan nu een energiescan aan bij de gemeente via energiescanmkb@tilburg.nl 

Met een energiescan wordt in kaart gebracht hoe je in jouw bedrijf energie kunt besparen. Een expert geeft aan welke besparingsmaatregelen op dit moment de meeste impact hebben voor jouw bedrijf. De gemeente vindt het belangrijk dat mkb-ondernemers kunnen verduurzamen en klaar zijn voor de toekomst. Op deze manier helpen we jouw onderneming daarbij. 

Er zijn slechts 40 scans beschikbaar en de eigen bijdrage is 175 euro (de kosten zijn normaal 2000 euro).

Vandaag de dag hebben we maar liefst 1,75 aardes nodig om aan onze grondstoffenbehoefte te voldoen. Dat kan natuurlijk niet. Daarom willen we in 2045 circulair zijn. Dit betekent dat we dan onze grondstoffen hergebruiken. We hebben jouw hulp daar hard bij nodig. Weet je nog niet goed waar je moet beginnen? Dan is er het project Up New.  

Up New is een initiatief van Midpoint Brabant Circulair, het programma van Midpoint Brabant dat zich bezighoudt met circulaire economie. Midpoint Brabant is het economisch samenwerkingsverband van ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in Midden-Brabant. 

De medewerkers van Up New kunnen je helpen met een concreet actieplan. Laat ze weten dat je ‘iets’ wilt met circulair ondernemen (hergebruiken materialen) of vertel ze je geweldige idee, dan helpen ze je op weg. Ze brengen je in contact met de juiste partijen in hun netwerk, geven je zakelijke en financiële adviezen en delen wetenschappelijke en praktische kennis met jou. 

Bezoek voor meer informatie de website up-new.nl