logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Duurzamere bedrijventerreinen

Tilburg klimaatneutraal in 2050. Dat is ons doel. Klimaatneutraal betekent dat alle activiteiten van een persoon, organisatie, stad of land bij elkaar opgeteld niet bijdragen aan de opwarming van de aarde. Samen gaan we stap voor stap naar een duurzamer bedrijventerrein. Op elk bedrijventerrein zetten we stappen. De oplossingen zoeken we met elkaar.

Belangrijke termen uitgelegd

CE (Circulaire economie)

In 2045 is Tilburg een circulaire stad waarin we producten en grondstoffen steeds opnieuw gebruiken of repareren. Afval bestaat niet meer.

Gebiedsmanifest

Toekomstdocument waarin gemeente Tilburg, Vitaalvereniging Loven en de Lovense ondernemers samen hebben bepaald hoe ze de toekomst van het terrein zien (ruimtelijke opgave), hoe zij zich daar (met elkaar) willen en kunnen ontwikkelen en hoe ze daar gezamenlijk met elkaar op in gaan zetten op het gebied van o.a. vergroenen, mobiliteit, verdichten en verduurzamen.

ME (Masterplan energie)

Project van gemeente Tilburg om op het bedrijventerrein energie efficiënt op te wekken, op te slaan en uit te wisselen.

RB (Revitalisering bedrijventerreinen)

Project van gemeente Tilburg om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken.

Counteren (van Enexis)

Opgewekte zonne-energie gaat alleen naar het stroomnet als er ruimte is. Als er geen ruimte is, wordt de teruglevering automatisch gepauzeerd.

GO (Grote Oogst)

Samenwerking tussen provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en bedrijven (Vitaal) voor duurzaamheidsprojecten op bedrijventerreinen Loven, Kraaiven en Vossenberg.

POB (Publiek Ontwikkelbedrijf)

Opgericht door de gemeenten uit de regio Hart van Brabant, voert de plannen van de REKS voor grootschalige zon- en windopwek uit. Ook begeleidt het projecten richting energiehubs.

SG (Smart Grid)

Praktijkonderzoek naar energiehubs.

VAWOZ (Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee) en DRC (Delta Rhine Corridor)

Landelijke projecten van de Rijksoverheid, gericht op transport van energie (bijvoorbeeld waterstof) en verwerking van op zee opgewekte windenergie.

GD (Green Deal)

Project van gemeente Tilburg om ondernemers advies te geven over verduurzamen (bijvoorbeeld door klimaatsafari’s en lunchwandelingen).

LEH (Lokale Energie Hub)

Dit is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. Zij maken vaak afspraken over de samenwerking. Het Masterplan energie is hiervoor de basis.

REKS (Regionale Energie- en Klimaatstrategie)

REKS is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de 9 gemeenten en waterschappen in de regio Hart van Brabant.

EH (Energiehub)

Dit is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. Zij maken vaak afspraken over de samenwerking.

Verschillende projecten worden voor alle bedrijventerreinen tegelijk opgepakt.

ProjectThemaTijdpadAfgerondRegie
Zero Emissie zone binnenstad
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023NeeGemeente Tilburg
Circulaire BouwhubCirculair ondernemen2023NeeMidpoint Brabant
Up NewCirculair ondernemen2023NeeMidpoint Brabant
Delta Rhine CorridorEnergietransitie2023 - 2028NeeRijksoverheid
Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ)Energietransitie2023 - 2028NeeRijksoverheid
Stimulerend en regulerend energietoezichtEnergietransitie2023NeeOmgevingsdienst Midden en West Brabant
Handhaving Kantorenlabel CEnergietransitie2023NeeOmgevingsdienst Midden en West Brabant
MKB aanpak (o.a. energiescans)Energietransitie2023-2026NeeGemeente Tilburg
Factsheets Energie CE DelftEnergietransitie2023JaGemeente Tilburg
Tilburg Energy Leaders
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2022Ja

 

Gemeente Tilburg

Solar Valley TilburgEnergietransitie2022JaVitaal

Projecten per bedrijventerrein

Bekijk per bedrijventerrein welke projecten er lopen op het gebied van de duurzaamheidsthema's klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit en circulaire economie.

ProjectThemaTijdpadAfgerondRelatie metRegie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2024NeeMEGemeente Tilburg
Enschot
ProjectThemaTijdpadAfgerondRelatie metRegie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2023 - 2025NeeGO (voor uitvoering)Gemeente Tilburg
Kansenkaart DobroKlimaatadaptatie2022Ja
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
Dobro
Kanaalzone
ProjectThemaTijdpadAfgerondReleatie metRegie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2023 - 2026NeeMEGemeente Tilburg
Energiehub
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2024NeeMEGemeente Tilburg
Kansenkaart Dobro Katsbogten
Het Laar
T58
Klimaatadaptatie2022Ja Dobro
Katsbogten, Het Laar, T58
ProjectThemaTijdpadAfgerondRelatie metRegie
Delta Rhine CorridorEnergietransitie2023 - 2028Nee Rijksoverheid
Kansenkaart CirculairCirculair ondernemen2024-2026NeeGOGemeente Tilburg
Elektrisch laadplein
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 - 2024NeeSGGemeente Tilburg
Masterplan energie
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2024 - 2025Nee
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
 • EH
Gemeente Tilburg
Smart Grid
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 - 2025Nee
 • ME
 • GO
 • POB
Gemeente Tilburg
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2018-2021Ja Gemeente Tilburg
Kansenkaart energieEnergietransitie2022JaMEGemeente Tilburg
Kansenkaart DobroKlimaatadaptatie2022Ja
 • GO
Dobro
Kraaiven

ProjectThemaTijdpadAfgerondRelatie metRegie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2023 - 2025NeeGO (voor uitvoering)Gemeente Tilburg
Kansenkaart Dobro
 • Klimaatadaptatie
2023Nee
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
Dobro
Gebiedsmanifest
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2023NeeRBGemeente Tilburg
Waterstoftankstation
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023NeeMEGemeente Tilburg
Werkgeversaanpak personenvervoer
 • Mobiliteit
2023Nee Gemeente Tilburg
Vergroening Wegastraat
 • Klimaatadaptatie
2026NeeGOGemeente Tilburg
Masterplan energie
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2024 - 2025Nee
 • GO
 • EH
Gemeente Tilburg
Lunchwandelroute
 • Klimaatadaptatie
 • Mobiliteit
2024 - 2025Nee Gemeente Tilburg
Kansenkaart circulair
 • Circulair ondernemen
2024 - 2026NeeGOGemeente Tilburg
Pilot aquathermie
 • Energietransitie
2024 - 2026NeeGOGemeente Tilburg
Loven

Kreitenmolen, Udenhout
Project Thema Tijdpad Afgerond Relatie met Regie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2024 Nee ME Gemeente Tilburg
Kansenkaart Dobro Klimaatadaptatie 2022 Ja   Dobro
ProjectThemaTijdpadAfgerondReleatie metRegie
Bouw 380 KV stationEnergietransitie 2023 - 2026Nee Tennet
Smart Grid
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023- 2025Nee
 • ME
 • GO
Gemeente Tilburg
Masterplan energie
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2024 - 2025Nee
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
 • EH
Gemeente Tilburg
Delta Rhine CorridorEnergietransitie2023 - 2028Nee Rijksoverheid
Burgerwindpark De SpinderEnergietransitie2020Ja Spinder Wind
Spinder

ProjectThemaTijdpadAfgerondRelatie metRegie
Delta Rhine CorridorEnergietransitie2023 - 2028Nee Rijksoverheid
Pilot counterenEnergietransitie2023Nee Claassen
Kansenkaart CirculairCirculair ondernemen2024 - 2026NeeGOGemeente Tilburg
Smart grid
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023Nee
 • ME
 • GO
Gemeente Tilburg
Elektrisch laadplein
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 - 2024NeeSGGemeente Tilburg
Masterplan energie
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2024 - 2025Nee
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
 • EH
Gemeente Tilburg
Kansenkaart energieEnergietransitie2022Ja Gemeente Tilburg
Kansenkaart DobroKlimaatadaptatie2022JaGO (voor uitvoering)Dobro
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2018 - 2022Ja Gemeente Tilburg
Vossenberg
ProjectThemaTijdpadAfgerondRelatie metRegie
Smart grid
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023Nee
 • ME
 • GO
 • EH
Gemeente Tilburg
Delta Rhine CorridorEnergietransitie2023 - 2028Nee Rijksoverheid
Wildert, Dongen

Vragen

Heb je specifieke vragen over de projecten op jouw bedrijventerrein? Dan kun je terecht bij je accountmanager van de gemeente Tilburg.