logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Duurzamere bedrijventerreinen

Tilburg klimaatneutraal in 2050. Dat is ons doel. Klimaatneutraal betekent dat alle activiteiten van een persoon, organisatie, stad of land bij elkaar opgeteld niet bijdragen aan de opwarming van de aarde. Samen gaan we stap voor stap naar een duurzamer bedrijventerrein. Op elk bedrijventerrein zetten we stappen. De oplossingen zoeken we met elkaar.

Belangrijke termen uitgelegd

CE (Circulaire economie)

In 2045 is Tilburg een circulaire stad waarin we producten en grondstoffen steeds opnieuw gebruiken of repareren. Afval bestaat niet meer.

Gebiedsmanifest

Toekomstdocument waarin gemeente Tilburg, Vitaalvereniging Loven en de Lovense ondernemers samen hebben bepaald hoe ze de toekomst van het terrein zien (ruimtelijke opgave), hoe zij zich daar (met elkaar) willen en kunnen ontwikkelen en hoe ze daar gezamenlijk met elkaar op in gaan zetten op het gebied van o.a. vergroenen, mobiliteit, verdichten en verduurzamen.

ME (Masterplan energie)

Project van gemeente Tilburg om op het bedrijventerrein energie efficiënt op te wekken, op te slaan en uit te wisselen.

RB (Revitalisering bedrijventerreinen)

Project van gemeente Tilburg om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken.

Counteren (van Enexis)

Opgewekte zonne-energie gaat alleen naar het stroomnet als er ruimte is. Als er geen ruimte is, wordt de teruglevering automatisch gepauzeerd.

GO (Grote Oogst)

Samenwerking tussen provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en bedrijven (Vitaal) in de vorm van subsidie voor energieprojecten.

POB (Publiek Ontwikkelbedrijf)

Opgericht door de gemeenten uit de regio Hart van Brabant, voert de plannen van de REKS voor grootschalige zon- en windopwek uit.

SG (Smart Grid)

 Project van gemeente Tilburg naar een oplossing voor slim opslaan en delen van energie (elektriciteit).

GD (Green Deal)

Project van gemeente Tilburg om ondernemers advies te geven over verduurzamen (bijvoorbeeld door klimaatsafari’s en lunchwandelingen).

LEH (Lokale Energie Hub)

Dit is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. Zij maken vaak afspraken over de samenwerking. Het Masterplan energie is hiervoor de basis.

REKS (Regionale Energie- en Klimaatstrategie)

REKS is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de 9 gemeenten en waterschappen in de regio Hart van Brabant.

Verschillende projecten worden voor alle bedrijventerreinen tegelijk opgepakt.

Project Thema Tijdpad Afgerond Regie
Solar Valley Tilburg Energietransitie 2022 Ja Vitaal
MKB aanpak (o.a. energiescans) Energietransitie 2023-2026 Nee Gemeente Tilburg
Zero Emissie zone
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 Nee Gemeente Tilburg
Circulaire Bouwhub Circulair ondernemen 2023 Nee Midpoint Brabant
Up New Circulair ondernemen 2023 Nee Midpoint Brabant
Stimulerend en regulerend energietoezicht Energietransitie 2023 Nee Omgevingsdienst Midden en West Brabant
Kantorenlabel C Energietransitie 2023 Nee Gemeente Tilburg
Factsheets Energie CE Delft Energietransitie 2023 Ja Gemeente Tilburg

Projecten per bedrijventerrein

Bekijk per bedrijventerrein welke projecten er lopen op het gebied van de duurzaamheidsthema's klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit en circulaire economie.

Enschot
Project Thema Tijdpad Afgerond Relatie met Regie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2024 Nee ME Gemeente Tilburg
Kanaalzone
Project Thema Tijdpad Afgerond Relatie met Regie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2023 - 2025 Nee GO (voor uitvoering) Gemeente Tilburg
Kansenkaart Dobro Klimaatadaptatie 2022 Ja
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
Dobro
Katsbogten, Het Laar, T58
Project Thema Tijdpad Afgerond Releatie met Regie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2024 Nee ME Gemeente Tilburg
Kansenkaart Dobro

Klimaatadaptatie

2022 Ja   Dobro
Smart grid
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 Nee ME Gemeente Tilburg
Kraaiven
Project Thema Tijdpad Afgerond Relatie met Regie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2018-2022 Ja   Gemeente Tilburg
Kansenkaart Dobro Klimaatadaptatie 2022 Ja   Dobro
Masterplan energie
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 Nee
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
 • LEH
Gemeente Tilburg
Smart Grid
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 Nee
 • ME
 • GO
Gemeente Tilburg
Laadpleinen
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 Nee SG Gemeente Tilburg
Kansenkaart energie Energietransitie 2022 Ja ME Gemeente Tilburg
Delta Rhine Corridor Energietransitie 2023 Nee   Rijksoverheid

Loven
Project Thema Tijdpad Afgerond Relatie met Regie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2023 - 2025 Nee GO (voor uitvoering) Gemeente Tilburg
Kansenkaart Dobro Klimaatadaptatie 2023 Nee
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
Dobro
Gebiedsmanifest
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2023 Nee RB Gemeente Tilburg
Waterstoftankstation
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 Nee ME Gemeente Tilburg
Werkgeversaanpak personenvervoer Mobiliteit 2023 Nee   Gemeente Tilburg
Vergroening Wegastraat Klimaatadaptatie 2023 Nee GO Gemeente Tilburg
Masterplan energie
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2025 Nee
 • GO
 • LEH
Gemeente Tilburg

Kreitenmolen, Udenhout
Project Thema Tijdpad Afgerond Relatie met Regie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2024 Nee ME Gemeente Tilburg
Kansenkaart Dobro Klimaatadaptatie 2022 Ja   Dobro
ProjectThemaTijdpadAfgerondReleatie metRegie
Burgerwindpark De SpinderEnergietransitie2020Ja Spinder Wind
Smart Grid
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023Nee
 • ME
 • GO
Gemeente Tilburg
Masterplan energieEnergietransitie2023Nee
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
 • LEH
Gemeente Tilburg
Delta Rhine CorridorEnergietransitie2023Nee Rijksoverheid
Spinder

ProjectThemaTijdpadAfgerondRelatie metRegie
Green Deal
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulair ondernemen
 • Mobiliteit
2018 - 2022Ja Gemeente Tilburg
Kansenkaart DobroKlimaatadaptatie2022JaGO (voor uitvoering)Dobro
Masterplan energie
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023Nee
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
 • LEH
Gemeente Tilburg
Smart grid
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023Nee
 • ME
 • GO
Gemeente Tilburg
Laadpleinen
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023NeeSGGemeente Tilburg
Kansenkaart energieEnergietransitie2022Ja Gemeente Tilburg
Delta Rhine CorridorEnergietransitie2023Nee Rijksoverheid
Pilot counterenEnergietransitie2023Nee Claassen
Vossenberg
Wildert, Dongen
Project Thema Tijdpad Afgerond Relatie met Regie
Smart grid
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 Nee
 • ME
 • GO
Gemeente Tilburg
Masterplan Energie
 • Energietransitie
 • Mobiliteit
2023 Nee
 • GO
 • REKS
 • POB
 • RB
 • LEH
Gemeente Tilburg
Delta Rhine Corridor Energietransitie 2023 Nee   Rijksoverheid

Vragen

Heb je specifieke vragen over de projecten op jouw bedrijventerrein? Dan kun je terecht bij je accountmanager van de gemeente Tilburg.