Wat doet de gemeente?

Alleen samen kunnen we Tilburg voor 2045 klimaatneutraal maken. Inwoners, bedrijven, maar ook de gemeente zelf. We vertellen je graag hoe we dat doen.

Onze aanpak naar een duurzamer Tilburg

Er komen grote veranderingen aan. We hebben een nieuw systeem nodig voor het verwarmen en koelen van onze woningen en gebouwen. We gaan zoveel mogelijk energie besparen en duurzaam opwekken. En we passen onze omgeving aan op het veranderende klimaat. Daarnaast recyclen we materialen en stappen we over op duurzamer vervoer.

Speerpunten energietransitie (2020-2022)

De gemeente Tilburg heeft tussen 2020 en 2022 de volgende speerpunten voor de energietransitie.

 • Energiebesparing binnen de hele gemeente: 
  We ondersteunen huiseigenaren en VvE's met het programma Aan de slag met je huis. Met de woningcorporaties lopen afspraken over de verduurzaming van de huurwoningen. Zelf verduurzamen we gemeentelijke kantoren en gebouwen.
 • Bedrijventerreinen verduurzamen:
  Samen met Tilburgse bedrijven en de provincie werken we aan het verduurzamen van kantoren, bedrijfspanden en de bedrijfsvoering. Elk terrein sluiten een Green Deal over energie, circulariteit en klimaatadaptatie. Tien grootste energieverbruikers nemen maatregelen na een energiescan op maat. Ook ontwikkelen we duurzame warmtebronnen om het huidige warmtenet van duurzame warmte te voorzien.
 • Duurzaam opwekken van energie:
  Samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant ontwikkelen we energiehubs. Dit zijn locaties voor de grootschalige opwek van duurzame energie met zonneparken en windmolens. Binnen de gemeente stimuleren wij de aanleg van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. 
 • Stap voor stap stoppen met fossiele brandstof: 
  Samen met inwoners en andere betrokkenen maken we warmte-uitvoeringsplannen voor de eerste 5 wijken. In zo'n plan staat hoe een buurt van het aardgas kan afstappen. De Kruidenbuurt is koploper. Zelf koopt de gemeente groene energie in voor bijvoorbeeld verlichting van wegen en verwarming van gebouwen. 
 • Duurzaam warmtenet in Tilburg-Zuid:
  Samen met instellingen, bedrijven en inwoners onderzoeken we de aanleg van een collectief net voor warmte en koude in het zuiden van Tilburg.

Nieuwe manier van verwarmen

Voor een nieuwe manier van verwarmen in Tilburg werkt de gemeente aan een plan: de Transitievisie Warmte. Dat maken we op zijn Tilburgs: samen met inwoners, ondernemers en instellingen. We kijken naar welke duurzame en betaalbare opties er zijn om van het aardgas af te gaan.

Al weten we nog niet alles, we doen wat sowieso slim is: isoleren en groene energie opwekken. We steken dus nu al de handen uit de mouwen. Door woningen en gebouwen overal in Tilburg goed te isoleren, is minder energie nodig. Aanpassingen doen we liefst op een slim moment: bij verhuizing, onderhoud of verbouwing. Nieuwbouw is al zonder aardgasaansluiting en goed geïsoleerd. Door je woning of pand op tijd klaar te maken, kunnen we overstappen op duurzame warmtebronnen die het milieu niet belasten. Daarnaast kun je energie besparen met kleine aanpassingen en bewust gedrag. Want energie die we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.

Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS)

In dertig regio's in Nederland werken gemeentes samen om alle doelen van het Klimaatakkoord te behalen. Tilburg werkt samen in de regio Hart van Brabant. Die bestaat uit Tilburg, Gilze en Rijen, Oisterwijk, Dongen, Waalwijk, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Heusden. Samen hebben we onderzocht hoe we duurzame elektriciteit kunnen opwekken en hoeveel. En waar er ruimte is voor zonnevelden of windmolens.

Wat betekent dat voor Tilburg?

Als onderdeel van Hart van Brabant kijkt Tilburg ook naar waar wij energie kunnen opwekken. Nadat alle volksvertegenwoordigers akkoord zijn gegaan met de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS), is het plan op 1 juli 2021 naar het Rijk gegaan. In het plan staan ook zoekgebieden voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Zoekgebieden zijn bijvoorbeeld bedrijventerreinen, rondom de Spinder en lang de A58. Samen met omwonenden en andere betrokkenen gaan we nu uitwerken hoe we wind- en zonneparken kunnen ontwikkelen.

Groene energie

Om klimaatneutraal te worden, is veel groene energie nodig. Steeds meer mensen wekken zelf zonne-energie op. Zonnepanelen zien we het liefst op daken verschijnen. Toch zullen er ook meer zonneparken en windmolens nodig zijn. De gemeente werkt samen met energieleveranciers aan nieuwe netwerken, aanpassing van het gasnet voor groen gas en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ondertussen gaan ook onderzoeken en innovaties door. In de toekomst komen nieuwe bronnen beschikbaar: warmte uit bijvoorbeeld kanaalwater (aquathermie) en aardwarmte (geothermie). Duurzame biomassa, biogas en waterstof zijn en blijven schaars. Deze bronnen kunnen beperkt worden ingezet, vooral op plekken waar geen alternatief is.

Door nu te beginnen, zijn we op tijd klaar met alle aanpassingen en voorbereidingen. En kunnen we plannen combineren of zijn er kansen, dan grijpen we die graag aan.

Zonnepanelen

Met zonnepanelen wek je zelf duurzame energie op. Steeds meer mensen kiezen hiervoor. Je bespaart direct op je energierekening. Toch houdt het uitzoekwerk en de financiering mensen soms tegen. Daarom wil de gemeente Tilburg dit makkelijker maken voor de inwoners. In 2021 en 2022 loopt het project Zon op je dak Tilburg, voor inwoners, midden- en kleinbedrijf en verenigingen.

 • Lees alle informatie over dit gemeenteproject op de pagina Zon op je dak op deze website.

Droge voeten, minder droogte en minder warm

In Tilburg wordt door veel partijen gewerkt aan een klimaatbestendige stad. De gemeente heeft, met inbreng van partners, een uitvoeringsagenda gemaakt: Koel Tilburg. Hierin staan concrete doelstellingen die bijdragen aan klimaatadaptatie. Om de klus te klaren is het belangrijk dat er in de stad wordt samengewerkt aan hetzelfde doel. Daarom hebben 25 partners het stapstenendocument ondertekend en sluiten steeds weer nieuwe partners aan. Met die ondertekening committeren zij zich aan 9 stapsteendoelen. Die doelen zorgen ervoor dat Tilburg een stad wordt waar het minder heet is, waar regenwater wordt opgevangen en afgevoerd en kan hergebruikt worden in tijden van droogte.

Wijkaanpak

In een aantal wijken zijn we al gestart met verduurzamen. Daar ontdekken we samen met bewoners hoe je dat doet. Op de wijkpagina's van Achthoeven, Quirijnstok en Kruidenbuurt lees je wat we daar al doen.

Wil je ook samen met anderen aan de slag in jouw wijk? Stuur ons een bericht via het contactformulier op deze website. Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Hoe ver zijn we al?

Ons doel houden we in de gaten met de klimaatmonitor. Hiermee zien we hoever we zijn met energiegebruik verminderen en met verduurzamen. Het uiteindelijke doel is minder CO2-uitstoot. Door alle huizen en gebouwen te verduurzamen, werken we aan een klimaatneutraal Tilburg in 2045. Draag ook jouw steentje bij en ga aan de slag met je huis.