logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Stimuleringslening

Wil je zonnepanelen aanschaffen of energie besparen en de woning comfortabeler maken? Of een woning aanpassen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen? Heb je hiervoor niet genoeg spaargeld? De gemeente Tilburg helpt je hierbij met de Stimuleringslening 'Aan de slag met je huis'. 

CTA Online aanvragen

Lening aanvragen

Voor wie?

Voor eigenaren en bewoners tot 76 jaar van woningen in de gemeente Tilburg. De lening is bedoeld voor bestaande woningen, niet voor nieuwbouw. Na akkoord van de gemeente kun je de lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Waarvoor?

Je kunt deze lening aanvragen om maatregelen te treffen voor energiebesparing zoals isolatie of duurzame energie-opwekking zoals zonnepanelen en het aanpassen van je woning om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als het noodzakelijk is om asbest te verwijderen voor de uitvoering van de maatregelen, kan daarvoor ook geleend worden.

Landelijke Energiebespaarlening

Het is verstandig om altijd de voorwaarden en actuele rentes van de gemeentelijke Stimuleringslening te vergelijken met de landelijke Energiebespaarlening. Het verschilt per situatie en moment of de gemeentelijke of landelijke lening gunstiger uitpakt. Op de pagina Energiebespaarlening voor particulieren op de website van Het Warmtefonds staat meer informatie.

Ben je 50 jaar of ouder dan kun je geld lenen om je woning geschikt te maken om langer thuis te blijven wonen. Daar vallen diverse maatregelen onder:

 • De woning toegankelijk maken voor rollator of rolstoel
 • Het vervangen van een bad door een douche
 • Een slaapkamer of badkamer op de begane grond maken
 • Domotica aanbrengen, zoals automatische deuropeners, gordijnopeners of elektrisch bedienbare sloten
 • Plaatsen van diverse maatregelen zoals traplift, beugels of trapleuningen

Het kan zijn dat er asbest verwijderd moet worden, voordat de maatregelen voor een lagere energierekening of voor langer zelfstandig wonen mogelijk zijn. Als dat het geval is, kun je ook geld lenen voor het verwijderen en/of afvoeren van asbest. De kosten hiervoor mogen hooguit de helft zijn van het totale leenbedrag.

 • De lening bedraagt minimaal 2.500 euro
 • De lening bedraagt maximaal 50.000 euro
 • De lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar (dit geldt niet bij de verzilverlening)
 • Per woning worden maximaal 2 stimuleringsleningen toegekend tot een totaal leenbedrag van 50.000 euro
 • Per woning wordt maximaal 1 hypothecaire lening verstrekt. Ook de verzilverlening valt onder de hypothecaire leningen.
 • De werkzaamheden mogen niet gestart zijn voordat je de aanvraag indient bij de gemeente.
 • SVn bekijkt of je voldoende financiële draagkracht hebt. Dat wil zeggen: houd je maandelijks voldoende geld over nadat de vaste lasten zijn betaald? Of heb je een huis met voldoende overwaarde en ben je minimaal 57 jaar?
 • Bij verkoop van de woning moet de restschuld van de lening direct en volledig worden afgelost.

Het is nodig enkele vragen door te lopen om te bepalen welke lening het meest geschikt is:  

 1. Hoe groot is het bedrag dat je wilt lenen? Onder de 10.000 euro kun je alleen een consumptieve lening aanvragen. Boven de 15.000 euro kun je alleen een hypothecaire lening aanvragen. Tussen de 10.000 en 15.000 euro zijn beide varianten mogelijk. Het voordeel van de hypothecaire lening is dat de rente iets lager is. Het voordeel van de consumptieve lening is dat je geen afsluitkosten betaalt en ook geen taxatie- en notariskosten hoeft te maken.

 2. Is je inkomen voldoende voor een consumptieve of hypothecaire lening? Het inkomen moet passen bij de lening die je aanvraagt. Via de website van SVn kun je dit eenvoudig berekenen. Past je inkomen niet bij de lening die je vraagt? Als er voldoende overwaarde op het huis is, kom je in aanmerking voor de verzilverlening.

Hiervoor kom je in aanmerking als:

 • Het te lenen bedrag maximaal 15.000 euro is
 • Jij of je partner jonger is dan 76 jaar
 • Je volgens SVn voldoende financiële draagkracht hebt

Rentetarieven:

 • Tot 5.000 euro: 3,1 % met een looptijd van maximaal 7 jaar
 • Tot 10.000 euro: 3,1 % met een looptijd van 10 jaar
 • Boven 10.000 euro: 3,5% met een looptijd van 15 jaar

Hiervoor kom je in aanmerking als:

 • Het te lenen bedrag meer dan 10.000 euro is
 • Je volgens SVn voldoende financiële draagkracht hebt

Rentetarieven:

 • Tot 20.000 euro: 2,2% met een looptijd van 10 jaar
 • Boven 20.000 euro: 2,6% met een looptijd van 15 jaar

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening betaal je eenmalig 850 euro afsluitkosten aan SVn. Deze kosten zijn in de lening mee te nemen.

Hiervoor kom je in aanmerking als:

 • Je inkomen onvoldoende is om een beroep te doen op de Nationale Energiebespaarlening en/of
 • Je inkomen onvoldoende is om een consumptieve of hypothecaire stimuleringslening 'Aan de slag met je huis' van de gemeente Tilburg te krijgen
 • Jij en je partner minimaal 57 jaar zijn
 • De overwaarde van de woning meer bedraagt dan 20 % van de WOZ-waarde van de woning bij het indienen van de aanvraag.

Rentetarieven: 1,7 %. Er hoeft tussentijds geen rente of aflossing te worden betaald. De totale schuld inclusief rente wordt in één keer afgelost bij verkoop van de woning of bij het overlijden van de langstlevende schuldenaar. Bij het afsluiten van een verzilverlening betaal je eenmalig 500 euro afsluitkosten aan SVn. Deze kosten kun je in de lening meenemen.

 • Je vraagt de stimuleringslening aan bij de gemeente via onderstaand aanvraagformulier. De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. De gemeente beoordeelt binnen 4 weken of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen. Is de gemeente akkoord, dan ontvang je een toewijzingsformulier om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
 • Je stuurt het toewijzingsformulier binnen 8 weken naar SVn. Ook zorg je dat SVn tijdig de benodigde documenten krijgt.
 • SVn beoordeelt binnen 2 weken of de aanvraag haalbaar is. Hierover ontvang je bericht van SVn.
 • Als de aanvraag haalbaar is, ontvang je een offerte van SVn voor de lening.
 • Je ondertekent de offerte en stuurt deze binnen 3 weken terug naar SVn.
 • Je ontvangt de lening in de vorm van een bouwdepot. Dit bouwdepot blijft één jaar beschikbaar, met mogelijkheid tot één jaar verlenging als je na een jaar nog niet klaar bent met declareren.

  De gemeente heeft in totaal 6 miljoen euro beschikbaar voor de Stimuleringslening. Omdat het om leningen gaat, komt het geld ook weer terug. Maar het kan zijn dat er tijdelijk geen geld beschikbaar is. Het kan zijn dat de aanvraag dan op een wachtlijst komt.

Aanvragen kan online via Tilburg.nl.

Meer informatie

Je kunt de lening aanvragen via tilburg.nl. Meer informatie: klimaatbureau@tilburg.nl. Binnen 5 werkdagen wordt contact met je opgenomen.