Quirijnstok

Hoe kan Quirijnstok aardgasvrij worden?

Voor Quirijnstok was het primaire doel ‘van het gas af’. Hiervoor werd in 2019 een wijkteam opgericht dat behoorlijk actief is geweest. Het wijkteam is inmiddels opgeheven. Maar daarmee houdt het project niet helemaal op te bestaan. Een aantal bewoners zetten zich nog actief in en vormen het Buurtteam Quirijnstok. Het is de bedoeling dat de verduurzaming in de wijk breder wordt uitgezet en dat bewoners in Quirijnstok worden betrokken bij mogelijke verduurzamingsstappen (CO2 reductie). En dat zij gaan meedenken over acties die hen kunnen helpen met bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. De bewoners hebben echt wat te zeggen, kunnen zich er mee bemoeien. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of er warmtebeelden in de woningen kunnen worden gemaakt om inzichtelijk te krijgen waar het meeste warmteverlies optreedt. Klimaatstichting HIER én de gemeente bieden daarbij hulp.

afspraak maken met Maaike

Duurzaamheidsmakelaar

En die hulp is er ook van de duurzaamheidsmakelaar die de gemeente heeft aangetrokken om ondersteuning te bieden bij energiebesparing aan bewoners die dat wensen. De duurzaamheidsmakelaar is Maaike Wolfs geworden. Zij is er om bewoners in Quirijnstok gratis en onafhankelijk te adviseren over de mogelijkheden van het verduurzamen van hun woning, energie besparen en comfortabeler wonen. Ze beantwoord energievragen en legt technische zaken uit zodat keuzes gemaakt kunnen worden; collectief of individueel, alles is mogelijk. Maar Maaike doet meer. Ze brengt collectieven van bewoners bij elkaar, legt verbindingen met aanbiedende bedrijven en ondernemers, en begeleid het buurtteam.

Maaike: ''Mag ik me voorstellen? Ik ben Maaike Wolfs, duurzaamheidsmakelaar voor Quirijnstok. Ik help je graag met: 

  • een gratis energieadvies op maat voor jouw woning
  • verwijzing naar buurtgenoten die ervaringen willen delen
  • tips voor subsidies en betrouwbare leveranciers

Neem contact met me op via de aanmeldknop!''

Quirijnstok, Mozartflat en Beethovenlaan

Er zijn 3 deelprojecten: de subsidie is daardoor niet alleen voor Quirijnstok zelf, maar ook voor de Mozartflat (256 woningen) en 24 rijwoningen aan de Beethovenlaan/Offenbachstraat. 

Mozartflat

De subsidie voor de VvE Mozartflat is in juni 2020 door het college toegekend en de financiering door het Nationaal Warmtefonds (NWF) is in augustus rondgekomen. Inmiddels is men begonnen met de werkzaamheden voor de grootste duurzame en aardgasvrije VvE van Tilburg. Met 99% instemming en 0 bezwaren is dit project een groot succes en voorbeeld voor de energietransitie in Tilburg!

Lees de ervaringen van bewoners Jaap en Dimph in het interview op deze website.

Beethovenlaan

Voor de Beethovenlaan/Offenbachstraat is een technisch en financieel onderzoek afgerond. Om verschillende reden hebben de bewoners er voor gekozen om nu nog niet van het aardgas af te gaan. Dit komt onder andere omdat er een individuele techniek als meest gunstig naar voren is gekomen voor dit moment (lucht warmtepomp) en de buurt in de toekomst waarschijnlijk voor een collectieve oplossing in aanmerking komt (denk hier bijvoorbeeld aan stadsverwarming). En ook zouden zij graag meer ‘no-regret’ maatregelen zien. Bijna alle huisblokken hebben hun dak vervangen voor een geïsoleerd dak, dus stappen richting aardgasvrij worden er nog steeds gezet.

Waarom doen we dit?

Het klimaat verandert. We zien nu al meer hevige buien en meer hitte, vooral in een grote stad als Tilburg. Ook hebben we te maken met luchtvervuiling. Om ook in de toekomst prettig te wonen en te werken, moeten we nu actie ondernemen. De gemeente neemt maatregelen, maar ook een inspanning van onze inwoners, partners en het bedrijfsleven is noodzakelijk. Dat betekent andere keuzes maken in bijvoorbeeld vervoer, omgaan met groen en energiegebruik. Investeren in duurzame maatregelen kan daarbij ook een besparing opleveren (denk aan zonnepanelen) of bijdragen aan prettiger wonen (bijvoorbeeld geen tocht en overal aangenaam warm).

Wanneer moet ik van het aardgas af?

Niet direct. In het Klimaatakkoord staat dat heel Nederland in 2050 van het aardgas af is. In Tilburg gaat de gemeente dit wijk voor wijk aanpakken. We beginnen met Quirijnstok als voorbeeldwijk. Hier is de Mozartflat met 256 woningen de eerste die aardgasvrij is. Met acties en het geven van informatie helpt de gemeente u om ook de eerste stappen te zetten. Alle initiatieven die bij u in de wijk aanwezig zijn om te verduurzamen, gaan wij zo goed mogelijk ondersteunen. Een van de ideeën is om een duurzaamheidsmakelaar in te zetten, die u van eerste adviezen kan voorzien en u op weg kan helpen naar andere lokale initiatieven of bewoners die ook stappen willen zetten. Heeft u een ander idee? Laat het ons dan weten, via contactgegevens onderaan deze brief.bijvoorbeeld geen tocht en overal aangenaam warm).

Waarom Quirijnstok?

In Nederland zijn 27 wijken geselecteerd waar onderzocht wordt wat nodig is voor het aardgasvrij maken van die wijk. Deze wijken hebben daar subsidie voor gekregen. Het geld is bedoeld om goede vervangers voor aardgas in deze wijken te vinden en om onderzoek te doen naar aardgasvrij wonen. De gemeente Tilburg heeft om 2 redenen de wijk Quirijnstok aangedragen. Op de 1e plaats ging in Quirijnstok een aantal bewoners al aan de slag met aardgasvrij wonen. Verder staan in Quirijnstok huurwoningen, koopwoningen en flats. De gemeente kan daardoor onderzoeken hoe verschillende soorten woningen aardgasvrij te maken zijn.

Vragen?

Heb je vragen over aardgasvrij wonen? Lees dan verder op de pagina aardgasvrij wonen op deze website. Of heb je zelf nog goede ideeën op weg naar aardgasvrij? Mail dan naar aandeslagmetjehuis@tilburg.nl.

Aardgasvrije wijken

Deze wijk maakt deel uit van het programma 'Aardgasvrije Wijken' van de Rijksoverheid. Met dit programma wil het ministerie met zogenaamde 'proeftuinen' kennis en ervaring opdoen met het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken in Nederland. Bekijk voor een overzicht van alle proeftuinen in Nederland de website van het Programma Aardgasvrije Wijken.