logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuwe pannen voor Mozartflat

Alle Vereniging Thuis Energie

Wat heeft betonrot in balkons te maken met van het aardgas af gaan? Alles, in het geval van de Mozartflat in Quirijnstok. En het bleef niet bij betonrot. Een complete renovatie is het resultaat. Jaap Jonker en Dimph Oerlemans zijn er als bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) nauw bij betrokken. ‘Een gigantische uitdaging die best wat slapeloze nachten heeft gekost’.

Bewoners op gallerij Mozartflat

“In 2017 werden we als VvE geconfronteerd met betonrot”, begint huiseigenaar Jaap zijn verhaal. “Vanwege de onveilige situatie, werden de balkons afgesloten. Een herstelplan voor de balkons kwam neer op 2,4 miljoen euro. Bij gebrek aan een spaarpot, zou dat 8.000 euro per eigenaar betekenen.”

Alternatief

Het bestuur van de VvE krijgt de opdracht om op zoek te gaan naar alternatieve financiering. De VvE komt in 2018 in contact met de gemeente Tilburg. Jaap: “De gemeente zag zeker mogelijkheden voor financiering. Door de balkonreparaties te combineren met extra energiemaatregelen, bleek subsidie via Proeftuin Aardgasloze Wijken en financiering via het Nederlands Energie Bespaarfonds mogelijk. Voorwaarde was wel om ook van het gas af te gaan en mee te doen aan de proeftuin Quirijnstok, een aardgasvrije wijk.”

Voortrekkersrol

De VvE legt het plan van 8,4 miljoen euro voor aan de leden. “Bewoners van 256 appartementen voorlichten en meekrijgen voor zo’n project is niet eenvoudig, zeker niet in coronatijd”, aldus Jaap. “ Met nieuwsbrieven, digitale informatiemomenten, een bestuurstafel voor 1 op 1 vragen en een tent op locatie hebben we geïnvesteerd in draagvlak.”

“We kregen ondersteuning van de gemeente, WonenBreburg en bouw- en woningtoezicht. Elke partij met zijn eigen belangen. Dat allemaal samenvoegen kost kruim. Voor mijn gevoel heb ik er twee jaar lang een extra baan bij gehad. Ik had er slapeloze nachten van. Maar wat een kick als het lukt”, lacht hij. “Mede dankzij onze fijne interim-voorzitter die we als VvE hebben aangetrokken. Iemand met bestuurlijke kwaliteiten.”

Huurders

Dimph huurt een appartement via WonenBreburg en woont al 20 jaar met veel plezier in de Mozartflat. “De sfeer is geweldig. En de verbondenheid is alleen maar groter geworden.” Er blijkt geen enkel verschil te zijn in aanpak tussen eigenaren en huurders. Dimph: “Het enige verschil is dat wij als huurders geen financiële beslissingen nemen. Verder worden we op exact dezelfde manier benaderd en meegenomen in het verhaal.” In mei 2020 stemt 97% van de bewoners van alle 256 appartementen voor het plan en zijn er geen tegenstemmers.

Visitekaartje

Het project is enorm. Naast betonreparatie van de balkons, gaat het om het isoleren van de kopgevels, enkel glas vervangen door HR++ glas, zonnepanelen op het dak, van het aardgas af en last but not least een complete glasgevel aan de achterzijde van het complex, waardoor een afgesloten balkon ontstaat. “Dat wordt straks het visitekaartje voor Tilburg Noord”, aldus een trotse Jaap.

Jaap: “In plaats van de oorspronkelijke 8.000 euro voor alleen balkonreparatie, gaan alle bewoners nu 91 euro bruto per maand betalen, gedurende 20 jaar. Elektrisch koken is veiliger en ze krijgen veel meer wooncomfort, waarmee ze zo’n 55 tot 70 euro netto per maand besparen op hun energierekening. Helemaal mooi is dat de lening gekoppeld is aan het appartement, en niet aan de persoon. Ga je verhuizen, dan nemen de nieuwe bewoners deze kosten over.” Dimph: “Onlangs zijn nieuwe kopers gewoon ingestapt in ons plan. Dat zegt genoeg, toch?”

Uitdaging

Alle partijen dezelfde kant op krijgen, was de grootste uitdaging. “En de overstap naar gasvrij was best een drempel”, vertelt Jaap. Elektrisch koken betekent bijvoorbeeld ook andere pannen. We hebben voor elk huishouden alle kookapparatuur en een bepaald aantal pannen vervangen. Vanwege corona werden de bezoeken van de aannemers meer verspreid. Een behoorlijke belasting voor bewoners. En je komt altijd onverwachte zaken zijn, zoals twee vleermuizen in de gevel die zorgen voor vertraging”, lachen beide. “We kijken er naar uit dat eind november alles hopelijk klaar is.”

Tips

Voor andere VvE’s heeft Jaap wel tips. “Zorg allereerst voor draagvlak binnen je vereniging. En investeer goed in relaties van alle partijen.” En wil je als gemeente draagvlak krijgen bij bewoners, begin dan van onderaf. Informeer en enthousiasmeer mensen en zorg dat er vanuit hen kartrekkers komen. Zo wordt het iets van de mensen zelf. En dat zorgt voor veel meer kans van slagen.”

Centraal loket voor VvE’s

Vanaf 1 oktober 2021 is er een centraal loket: het VvE Transitiecentrum Brabant (VTCB). Hier kunnen VvE’s terecht met al hun vragen over duurzaamheid. Zoals over mogelijke isolatiemaatregelen, kosten en beschikbare subsidies, juridische en bouwkundige zaken en over beheer. Ook worden verduurzamingsbijeenkomsten georganiseerd om tips en kennis te delen. Daarnaast is er voor honderd VvE’s extra ondersteuning beschikbaar met een voorlichtingscursus, advies en begeleiding. Na een locatiebezoek en stappenplan kunnen ze zelf aan de slag met het verduurzamen van hun appartementencomplex.