logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Samenwerking in Tilburg

Gemeente Tilburg werkt samen met andere partijen, zoals klimaatpartners, de lokale energiecoöperaties, wijkraden en ondernemerscollectieven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we impact maken. Met energie besparen, isoleren en zonnepanelen op daken en het klimaatbestendig maken van onze omgeving. 

Energiecoöperaties

In Tilburg zijn 5 energiecoöperaties actief die bijdragen aan de lokale energietransitie. Een energiecoöperatie is een samenwerking van bewoners, gericht op het versnellen van de energietransitie in hun wijk of dorp. De coöperaties organiseren allerlei activiteiten voor hun leden. Zo starten ze duurzame energieprojecten (bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens), organiseren ze informatiebijeenkomsten en geven ze advies over duurzamer wonen. Ze doen niet allemaal hetzelfde.

Wil je weten welke coöperatie bij jou in de buurt actief is? Dit zijn ze:

Berkel-Enschot Energie Coöperatie (B-EC) zet zich sinds haar oprichting in 2013 in voor (onafhankelijke) duurzame energie voor haar leden. B-EC organiseert allerlei projecten op het gebied van de energietransitie. Zoals inkoopacties voor zonnepanelen, twee collectieve zonnedaken,en een elektrisch deelauto project. B-EC werkt actief mee met Aan de slag met je huis en neemt deel aan het REKS overleg Midden-Brabant. Kijk voor meer informatie op de website.

Contact

E-mail: secretaris@b-ec.nl
Website: www.b-ec.nl

Coöperatie Duurzame Energie Reeshof (CDER) is de energiecoöperatie van en voor bewoners van de Reeshof. De coöperatie verkoopt energie onder de naam Energie Reeshof | om. Samen met tientallen andere lokale energiecoöperaties vormt CDER het groenste energiecollectief van Nederland: om|nieuwe energie. Door de krachten te bundelen kan het 100% duurzame en lokale energie leveren in eigen regio. Dat maakt dat het collectief al 6 keer is uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland.

De energietransitie wordt de komende jaren steeds belangrijker. Naast het verbeteren van de isolatie moet ook de stadsverwarming verduurzaamd worden. Als collectief kan daar meer invloed op uitgeoefend worden. Daarnaast kijkt CDER naar de mogelijkheden om binnen de Reeshof een zonnepark te ontwikkelen. Ze praten mee over de Transitievisie Warmte, hebben een duidelijke rol in de totstandkoming van de REKS en het oprichten van een samenwerkingsverband tussen de energiecoöperaties in Hart van Brabant.

Contact

E-mail: Bas Hofman via bas@cder.nl
Website: www.cder.nl

Energie Coöperatie Udenhout (ECU) staat voor samenwerken aan een betaalbare en duurzame energietoekomst. ECU initieert projecten en wijkaanpakken, met als doel Udenhout in 2045 CO2-neutraal te maken. Een bijzonder project is Thuis Energie Besparen Doe Je Zo. Via een zogenaamde blowerdoortest aan huis krijgen bewoners inzicht in warmtelekken in hun woning. Zij ontvangen dan een kluslijst met verbetermaatregelen om mee aan de slag te gaan. Kijk voor meer informatie op www.ecudenhout.nl 

 

Contact

E-mail: info@ecudenhout.nl
Website: www.ecudenhout.nl

Energiecoöperatie de Blaak, met 150 leden, staat voor de uitdaging om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij de energietransitie. Hun doel is om bewoners van de Blaak te informeren en te stimuleren om maatregelen te nemen om hun huizen te verduurzamen. De energiecoöperatie probeert bewoners bewust te maken van het belang van het klimaat op dit moment, maar ook voor de generaties na ons. Ze doet dit via projecten voor het opwekken van duurzame energie, energiecafés, inzet van energieadviseurs en deelname aan overleg binnen de gemeente en in het Hart van Brabant over de energietransitie.

Contact

E-mail: info@energiedeblaak.nl
Website: www.energiedeblaak.nl

In deze bruisende energiecoöperatie werken Tilburgse burgers en ondernemers samen aan duurzame energieopwekking en -besparing. Energiefabriek013 staat voor:

  • Samen energie produceren. Duurzaam en lokaal opgewekte energie uit zon en wind. Vóór en door Tilburgers.
  • Energie besparen. Met energieadviezen op maat helpen we onze stadsgenoten met het verduurzamen van hun huizen en het verlagen van de energierekening.
  • Kritisch informeren. Via website, social media, nieuwsbrieven maar ook met lezingen en masterclasses belichten we mogelijkheden en knelpunten van energietransitie.
  • Samenwerking. Tussen leden onderling, maar ook met gemeente, andere energiecoöperaties en marktpartijen. Altijd gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing.
  • Bouwen aan coöperatieve groene energieprojecten zoals Spinderwind, Oude Leij, Spoorpark, Armhoef en Kempenbaan.

Contact

E-mail: info@energiefabriek013.nl
Website: www.energiefabriek013.nl
Social media: Facebook en LinkedIn

Spinderwind

Deze Tilburgse energiecoöperaties hebben in 2018 burgerwindpark Spinderwind opgezet, samen met 6 coöperaties uit de regio Hart van Brabant. Deze 4 windmolens zijn in 2019 gebouwd bij stortplaats de Spinder in het noorden van Tilburg.

Woningcorporaties

De drie Tilburgse woningcorporaties werken nauw samen met de gemeente. TBV Wonen, Tiwos en Wonen Breburg hebben samen ongeveer de helft van de Tilburgse woningen in bezit. De verduurzaming van deze 50.000 woningen is in volle gang. Bij groot onderhoud worden bijvoorbeeld daken en muren geïsoleerd en kozijnen en glas vervangen. Woningen die alleen een aardgas aansluiting hebben voor het koken, krijgen een inductiekookplaat in de keuken. Ook komen er steeds meer zonnepanelen op de daken van woningen en flats.
 
De corporaties denken in een stuurgroep mee over de Transitievisie Warmte. Ook pakken ze samen met de gemeente projecten op. We geven een paar mooie voorbeelden.

Het doel is dat alle huurwoningen in 2050 klimaatneutrale verwarming en elektriciteit hebben en voldoende geïsoleerd zijn.

Klimaatpartners

In Tilburg wordt door veel partijen gewerkt aan een klimaatbestendige stad. De gemeente heeft, met inbreng van partners, een uitvoeringsagenda gemaakt: Koel Tilburg. Hierin staan concrete doelstellingen die bijdragen aan klimaatadaptatie. Om de klus te klaren is het belangrijk dat er in de stad wordt samengewerkt aan hetzelfde doel. Daarom hebben 25 partners het stapstenendocument ondertekend en sluiten steeds weer nieuwe partners aan. Met die ondertekening committeren zij zich aan 9 stapsteendoelen. Die doelen zorgen ervoor dat Tilburg een stad wordt waar het minder heet is, waar regenwater wordt opgevangen en afgevoerd en kan hergebruikt worden in tijden van droogte.

Ten tijde van de ondertekening waren de partners: De Bibliotheek Midden Brabant, Interpolis, Een gezond leisure klimaat, Natuurmuseum Brabant, T-Primair, GGD Hart voor Brabant, Ontdekstation013, Heijmans, Rabobank, Groenrijk Tilburg, ContourdeTwern, Helicon, Gemeente Tilburg, Brabantse Milieufederatie, Triborgh gebiedsontwikkeling, Waterschap De Brabantse Delta, WonenBreburg, Waterschap De Dommel, Stichting Op groene voet, Elho, BrabantWater, Tiwos, Spoorpark, TBV Wonen en Tuincentrum Tilburg Natuurlijk.

Duurzame Brabantse infrastructuur

Een snellere verduurzaming van de Brabantse infrastructuur. Om daaraan bij te dragen is gemeente Tilburg een van de partners van INDUSA. INDUSA is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, Bouwend Nederland en BrabantStad. Een versnelling is mogelijk door het delen van kennis en samen te werken aan vernieuwende oplossingen voor een duurzame weginfrastructuur. Daarmee zetten we namelijk flinke stappen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen, circulariteit, klimaatadaptatie, energietransitie en CO2 reductie.

Waarom versnellen?

We hebben met elkaar afspraken gemaakt over verduurzaming. Op mondiaal, Europees en nationaal niveau. Sommige afspraken zijn inmiddels zelfs verwerkt in wetgeving. Als we echter (ook binnen infrastructuur) op het huidige tempo met verduurzaming doorgaan, gaan we deze doelen niet bereiken. In elk geval niet op het afgesproken moment. Versnelling bereiken we onder andere door het delen van kennis. INDUSA biedt daarvoor het juiste platform. Een netwerk waarin we van elkaar leren en zo met elkaar de klimaatdoelen gaan halen.

Meer informatie vind je op de website van INDUSA.