logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Groen Jaaroverzicht 2023

Gemeente Tilburg werkt samen met partners en inwoners aan een groene stad. Wat gebeurde er dan en waarom is dat nodig? 13 mooie initiatieven op een rij.  

1. Groenere schoolpleinen

In januari 2023 is de gemeente Tilburg officieel gekozen tot een van de vijf ambassadeurgemeentes groene schoolpleinen in Nederland. 7 Tilburgse schoolpleinen kregen vorig jaar een groener schoolplein. In totaal zijn al ruim 50 groene basisschoolpleinen aangepast aan het veranderende klimaat. Het water kan naar de planten in plaats van het riool. Bij hitte is het fijner spelen in de schaduw van de bomen. En in moestuintjes leren kinderen spelenderwijs over eten. 

2. Geveltuintjes

Het is fijner en mooier wonen in een straat met meer groen. Regenwater kan makkelijker de grond in. Daarom maakt de gemeente bij huizen zonder voortuin graag een geveltuin. Inwoners kunnen ook zelf een geveltuintje aanleggen, na een kabel- en leidingcontrole door de gemeente. Meer dan 225 mensen deden een aanvraag voor een geveltuintje. Daarnaast stimuleerden een paar enthousiaste bewoners hun buurtgenoten om mee te doen de wijk te vergroenen. Zo kwamen 30 geveltuintjes in Sint Anna, 6 in West en 176 geveltuintjes in Noordhoek.  

3. Tegelwippen en tegeltaxi

Tilburg werd tweede bij het NK Tegelwippen. Maar liefst 358.234 tegels zijn gewipt en vervangen door groen: dat zijn meer dan 7 Pieter Vreedepleinen! De tegeltaxi haalde in het voorjaar en het najaar de gewipte tegels gratis op. Landelijk werden ruim 4,5 miljoen tegels verruild voor bloemperken, bomen, gras en geveltuinen. Een nieuw record. Meer groen maakt steden en dorpen koeler, waterbestendig en biodivers. Dit jaar rijdt de Tegeltaxi ook weer. Meld je hier aan voor de Tegeltaxi 2024.

4. Groenere boomspiegels in Armhoefse Akkers

Een boomspiegel is het stuk grond rondom de stam van een boom. Bewoners van de wijk Armhoefse Akkers toverden veel boomspiegels om tot groene mini-tuintjes. Kleurrijke en biodiverse bloemen en planten sieren nu de wijk. De gemeente ondersteunde het initiatief door het leveren van plantjes, compost en grondverbeteraar. De buurtbewoners zorgen zelf voor het onderhoud. Met 60 nieuwe plantvakken is de wijk 417 m2 nieuw groen rijker. Wil je zelf ook een groene boomspiegel? Kijk voor de regels op deze pagina en klik op het blokje 'Basisregels boomspiegeltuin'.  

5. Stadsnatuurroute

Samen met Kunstloc Brabant ontwikkelde de gemeente een route langs natuur in de stad. De ongeveer 6 km lange route slingert door de binnenstad en komt langs groene plekken met een verhaal. Niet alle locaties op de kaart zijn groen: de gemeente wil samen met de inwoners de uitdaging aangaan om 'grijze plekken' groener te maken. Denk mee en download de Stadsnatuur routekaart hier.

6. Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones (EVZ) zijn groene verbindingen tussen natuurgebieden. Het zijn trekroutes en leef- en voortplantingsgebieden voor dieren en planten. Ze zorgen voor een afwisselend en aantrekkelijk landschap. Vaak gaat de aanleg van natuur samen met de uitbreiding van wandel- en fietsroutes. Dat maakt het buitengebied beter bereikbaar. In 2023 zijn 4 nieuwe ecologische verbindingszones aangelegd en zijn er 3 in voorbereiding. Een EVZ is gemiddeld iets meer dan 1 km lang. 

7. Waterberging

Met de subsidie Klimaatbestendig Tilburg stimuleert de gemeente klimaatbestendige maatregelen. Zoals een groen dak, stenen vervangen voor groen, het afkoppelen van de regenpijp en het plaatsen van een waterton. De gemeente ontving 223 aanvragen voor een waterton. Ook waren er 52 subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool. In totaal ging het om het opvangen van 101.345 liter regenwater. Dat zijn ongeveer 900 ligbaden vol. Hier kun je de subsidie Klimaatbestendig Tilburg aanvragen.

8. Bomen

De gemeente inspecteert en verzorgt ongeveer 100.000 gemeentelijke bomen. Hierbij tellen we de bomen in de bossen niet mee. Ongeveer 13.000 bomen zijn lager dan 6 meter en ruim 4.000 bomen zijn hoger dan 24 meter. De meest voorkomende soort is een zomereik met ongeveer 24.000 exemplaren. Bijna 4.000 bomen zijn beuken. In totaal staan in Tilburg meer dan 250 verschillende soorten bomen. 

9. Ecologisch maaien

De gemeente onderhoudt de openbare ruimte op een duurzame manier. Dit heet Natuurlijk Beheer en gebeurt in samenwerking met onze opdrachtnemers Dobro, Groen Xtra en Vebego. Zo maaien we steeds meer bermen en grasstroken ecologisch. Dat betekent niet wekelijks maaien, maar planten de kans geven om te bloeien. Dat vergroot de biodiversiteit. Zo kunnen insecten en kleine dieren kunnen in de berm overleven. Meer weten over ecologisch maaien? Ga dan naar deze pagina en klik op het blokje 'Ecologisch maaien'.

10. Schapenbegrazing

Op maar liefst 33 locaties in Tilburg graasden schaapskuddes voor natuurlijk beheer van groen. Schapen grazen selectief. Ze knabbelen het gras op en laten andere waardevolle plantjes staan. Ook bemesten ze de grond en verspreiden ze zaden. Zo krijgen wilde bloemen en kruiden kans om te groeien.  

11. Bladmulch

De gemeente haalt een deel van de gevallen bladeren op om te verwerken tot bladmulch. Dat is een soort compost en dient als voedingsstof voor planten en bloemen. Op sommige plekken bleven de bladeren bewust liggen, als schuilplaats voor egeltjes en insecten. Meer dan 2 miljoen liter bladmulch is verwerkt. Dat zijn ongeveer 3 zwembaden (25 meter) vol. Meer weten over onze manier van bladruimen? Kijk dan dit filmpje op YouTube

12. Adoptiegroen

Op veel plekken in de gemeente is openbaar groen te vinden. Dit zijn plantvakken, groenperken en plantsoenen die de gemeente aanlegt en onderhoudt. inwoners kunnen deze groene plekken ook zelf opfleuren met bloemen of kruiden. Ze doen dan zelf ook het onderhoud. Dat heet adoptiegroen. De gemeente sloot 9 overeenkomsten voor adoptiegroen met Tilburgers, samen goed voor 520 m2 adoptiegroen. Ook adoptiegroen aanleggen? Hier kun je een aanvraag doen.

13. Groenere binnenstad

De binnenstad kreeg er flink wat groen bij. In 2023 is meer dan 8.000 m2 aan planten, bloemen en struiken geplant. Dat is bijna net zo veel als 2 voetbalvelden. De gemeente plantte daarnaast 135 nieuwe bomen in de binnenstad.

Inwoners en partners bedankt!

Gemeente Tilburg bedankt haar partners en inwoners voor alle groene stappen die in 2023 zijn gezet. We gaan samen voor een groen en klimaatbestendig 2024!