logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Factsheets energie bedrijventerreinen

Wil je weten hoe het energiegebruik, de energieopwek en energiepotentie eruit ziet op jouw bedrijventerrein? En welke scenario’s voor verduurzaming mogelijk zijn? Bekijk dan hier de factsheet van jouw bedrijventerrein. 

Wat staat er op de factsheets?  

Adviesbureau CE Delft heeft in opdracht van gemeente Tilburg in kaart gebracht wat op de Tilburgse bedrijventerreinen de stand van zaken is op het gebied van energiegebruik, energieopwek en energiepotentie. Per bedrijventerrein is er een factsheet met data over de thema’s: elektriciteit, duurzame warmte, het potentieel aan hernieuwbare elektriciteit, mobiliteit & transport en energie-infrastructuur. 

Je kunt bijvoorbeeld zien welke energie op het terrein waarvoor gebruikt wordt, hoeveel potentieel er is voor duurzame warmteopwek en welk deel van de energievraag door opwek van warmte opgelost kan worden. Maar ook wat mogelijke energie-verduurzamingsscenario’s voor het bedrijventerrein zijn. 

Wanneer kun je de factsheets gebruiken?  

De factsheets kun je gebruiken om met andere ondernemers en en betrokken partijen zoals Vitaalverenigingen of energiespecialisten het gesprek te voeren over de toekomst van het bedrijventerrein. Bijvoorbeeld bij een revitaliseringsopgave, in een Green Deal of bij het maken van Energiemasterplannen voor een bedrijventerrein.  

Heb je financiële middelen nodig voor de uitvoering van je idee?  

De gemeente Tilburg heeft een investeringsfonds van 20 miljoen voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg.

Wil je meer weten over de projecten op de bedrijventerreinen? Neem dan eens een kijkje op de pagina www.duurzamertilburg.nl/duurzamere-bedrijventerreinen voor een overzicht van alle projecten waar we met elkaar aan werken. Zo gaan we stap voor stap naar een duurzamer bedrijventerrein! 

Factsheets