logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Samen de schouders eronder

Oud Zuid Alle Vereniging Klimaat Energie

De energiecrisis raakt niet alleen inwoners, bedrijven en organisaties. De hoge energieprijzen bedreigen ook het voortbestaan van veel sportverenigingen. Dat geldt niet direct voor tafeltennisvereniging LUTO. Ze hebben hun pand aan de Jan Aartestraat al behoorlijk weten te verduurzamen, waardoor de energiekosten laag blijven. Net als de contributie voor leden. Met hun verhaal willen ze andere verenigingen inspireren. ‘Het zou ontzettend jammer zijn als verenigingen hun deuren moeten sluiten’.

Het bestuur van tafeltennisvereniging LUTO

Tafeltennisvereniging LUTO bestaat 78 jaar en zit al 34 jaar in het gebouw aan de Jan Aartestraat. Het is een actieve club met 110 leden, zowel jeugd als senioren. Nieuwe leden zijn er altijd welkom. Net als verenigingen die voor een paar dagdelen ruimte zoeken. Of bedrijven die een clinic willen volgen. “Het is ons eigen pand en de hypotheek is afgelost”, vertelt voorzitter Eardly van der Geld. “Dat is natuurlijk een heel andere uitgangspositie dan wanneer je moet huren. Het scheelt flink in de uitgaven. Maar zo’n oud pand moet je wel onderhouden en verduurzamen. De onderlinge betrokkenheid hier is heel groot. Veel leden willen de handen uit de mouwen steken om mee te helpen aan het verduurzamen van ‘hun’ pand. Daarmee inspireren we steeds meer leden. Verduurzamen via eigen middelen en mankracht is ook interessant voor huurders van sportaccommodaties, om de huur en daarmee de contributies op termijn lager te kunnen houden.”

Subsidies

Tijdens coronatijd wilden veel leden graag iets doen voor de club. Eardly: “En zo is het initiatief ontstaan om samen kleine klusjes op te pakken. Zoals het pand van binnen schilderen. En alle verlichting vervangen door ledlampen. Daardoor verbruiken we 50% minder stroom.” Met een nieuw bestuur kwamen er steeds meer en grotere plannen bij. Wil de Kort, penningmeester bij de club: “We hebben via de provincie en de gemeente een duurzaamheidsscan laten uitvoeren. Daaruit bleek de noodzaak om te verduurzamen. De gemeente wilde ons daarin financieel ondersteunen door middel van een lening vanuit het Klimaatfonds. Heel fijn natuurlijk. Het is echter wel een flink proces, waarbij je de maatregelen goed moet onderbouwen, voordat je tot actie kunt overgaan. Dat kan lastig zijn als de tijd dringt en plannen veranderen. We zijn blij met de ondersteuning vanuit de gemeente, al liep het niet altijd op rolletjes. “Maar uiteindelijk komt het allemaal goed”, knipoogt bestuurslid Herman Meeuwissen. Naast het Klimaatfonds, heeft LUTO subsidie aangevraagd via ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)’. Die subsidie is bedoeld voor amateursportorganisaties. Daarnaast hebben ze 3.000 euro in de wacht gesleept voor zonnepanelen via een speciale actie van de Rabobank.

Kracht van saamhorigheid

Bestuurslid Elly Meeuwissen kwam jaren geleden in Tilburg wonen en werd lid van de vereniging. “Ik ben hier geweldig opgevangen. Het voelt als thuis. Je leert elkaar hier goed kennen, waardoor je iets terug wilt doen voor de club. Dat gevoel van elkaar helpen, leeft hier enorm.” Wil: “Alles uitbesteden is geen haalbare kaart. Daarom is het mooi om te zien wat je samen voor elkaar kunt krijgen. Er is veel saamhorigheid en kennis in de club. Dat heeft ons zeker een besparing van 30% in de kosten opgeleverd. Voor de dakisolatie kozen we een aannemer waarbij we alleen materiaalkosten betaalden en de uren die gemaakt zijn.” “De aannemer was duidelijk verrast”, lacht Herman. “Wij hadden met zo’n 12 man al veel voorwerk gedaan en 8.000 dakpannen van het dak verwijderd.”

Wil: “We hebben tijdens het verduurzamingsproces ook besloten een warmteterugwinning unit te laten installeren. De frisse ingeblazen buitenlucht wordt hiermee opgewarmd met de warmte van de afgezogen ventilatielucht. Daardoor stook je minder. Een CO2-meter bewaakt daarnaast de luchtkwaliteit.” 

Herman: “Wat de toekomst betreft, staat op ons wensenlijstje nog een elektrische warmtepomp en extra zonnepanelen, om zo voor 2030 van het gas af te komen. En mochten er daarvoor nieuwe proefprojecten komen, dan houden we onszelf aanbevolen.”

Hulp vanuit de gemeente

Het Sportbedrijf kan verenigingen helpen met het verduurzamen van hun accommodatie. “In Tilburg is er een team van verenigingsondersteuners actief. Wij ondersteunen Tilburgse sportverenigingen op organisatorisch en bestuurlijk gebied om verenigingen toekomstbestendig te maken”, aldus John Eijwoudt van het Sportbedrijf. We denken mee waar nodig en brengen mensen in contact met deskundigen.” Ondersteuning is gratis voor sportverenigingen uit de gemeente Tilburg. Elke vereniging heeft een vaste verenigingsondersteuner waar het bestuur direct contact mee kan opnemen.

Klimaatfonds

Gemeente Tilburg heeft een investeringsfonds van 50 miljoen euro voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. Voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Het budget helpt de klimaatdoelen dichterbij te brengen, samen met de Tilburgers en met Tilburgse verenigingen, bedrijven en organisaties. Met het Klimaatfonds is zowel investeren als experimenteren mogelijk.