Kansen aankaarten

Duurzaam Voorbeelden Onderwerp Alle Klimaat Bedrijf

Ook bedrijventerreinen ontkomen niet aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Helaas bestaat er geen standaard oplossing om extreme hitte en wateroverlast tegen te gaan. Elk industrieterrein kent namelijk zijn eigen (on)mogelijkheden in de openbare ruimte. Maar Dennis van Dijk, projectmanager bij Dobro en omgevingsmanager Rob Braspenning bedachten daar iets op. Met financiële steun vanuit het Klimaatfonds ontwikkelden zij de zogenoemde kanskaart, met oplossingen op maat.

T58, Katsbogten, Het Laar, Loven, Kraaiven, Vossenberg en Kanaalzone: zeven grote Tilburgse industrieterreinen die flink verschillen qua inrichting en uitstraling. Rob: “Maar de algemene deler is toch wel de traditionele inrichting van de openbare ruimte die meestal monotoon is met vaak hoge bermen en heel veel grijs. Dat draagt nou niet echt bij aan verkoeling. En de kans op wateroverlast is groot. Dan hebben we het nog niet eens over de uitstraling en beleving van zo’n terrein. Gelukkig liggen er veel kansen voor verbetering.” 

Maatwerk

“Door alle bedrijventerreinen te scannen, brengen Dennis en Rob verbeterpunten in beeld via de kansenkaart. Ze richten zich op het totaalplaatje: groen, verharding, water, beheer, biodiversiteit en het leefklimaat. Rob: “Laaghangend fruit heeft onze prioriteit. Dan gaat het om zaken die snel te regelen zijn, zoals bomen planten, bermen verlagen en water opvangen. Liggen er veel kabels en leidingen, dan is boomaanplant niet de juiste aanpak voor dat gebied. Daar houden we dus zeker rekening mee. Elk terrein heeft bovendien koelteplekken nodig waar werknemers lopend heen kunnen: de hotspots of liever gezegd de coolspots. We pleiten er ook voor dat bedrijven te voet en met de fiets goed bereikbaar zijn.” De eerste kansenkaart is voor industrieterrein Het Laar. “Karakteristiek daar zijn de vele hagen. Dit afwisselen met andere soorten beplanting vergroot de biodiversiteit enorm. En dat past weer mooi bij de vitaliteitsroute die in de planning zit.” 

Draagvlak

De kansenkaart stimuleert vooral draagvlak. Dennis “We hebben verschillende pakketten in de kansenkaart opgenomen met daarbij een kostenplaatje. Dat geeft ondernemers snel een helder overzicht, waardoor ze dit makkelijker kunnen meenemen in hun begroting. Waar we een jaar geleden nog aan het pionieren waren, merken we nu dat de vitaalverenigingen en bedrijven onze plannen met enthousiasme omarmen. We wijzen hen op subsidiemogelijkheden, zodat ze samen met de steun van de gemeente hun bedrijventerrein toekomstbestendig kunnen maken. En voor hun bedrijf zelf, bieden we hen dankzij het Klimaatfonds klimaatvouchers aan. Daarmee krijgen ze gratis advies op maat in de vorm van een quick scan. Een van de enthousiaste partners die snel een vervolgafspraak heeft gemaakt, is Fuji Film”, aldus Rob. “Mensen zijn vaak verrast over de mogelijkheden.” 

Lunchwandelroutes

“Met de aanleg van speciale lunchwandelroutes willen we mensen motiveren om ook echt naar buiten te gaan”, gaat Rob verder. “Het houdt je fit en een groene omgeving is bovendien gezond. De nadruk bij de wandelroutes ligt op beleving. Dat dit goed uitpakt, blijkt wel uit de positieve reacties van werknemers op de eerste lunchwandelroute op Kraaiven.” Dennis reageert: “Er zijn zoveel manieren om de omgeving een stuk vriendelijker en gezonder te maken. Zo kun je gevels een groene uitstraling geven met klimplanten en hekwerken laten begroeien. En bijvoorbeeld regenpijpen afkoppelen en regenwater opvangen in wadi’s (water opvangplekken) een andere indeling maken van de buitenruimte en zorgen voor bermen vol bloemen. Ideeën en mogelijkheden genoeg.”

Inspireren

Door letterlijk te laten zien wat er mogelijk is, willen Dennis en Rob anderen inspireren. Dennis: “We zijn momenteel bezig met een ontwerp voor ons eigen pand en het gebied daar omheen op Loven. Dat werken we concreet uit in de tweede helft van dit jaar. Een soort showmodel zou je kunnen zeggen.” Inspireren gebeurt ook in een proeftuin en tijdens de zogenoemde klimaatsafari’s waarbij bedrijven samen met waterschappen meerdere plekken langs gaan. 
Rob: “Op Kraaiven vind je langs de route al volop takkenrillen, gevelgroen, een insectenhotel en een waterplas. Op verschillende plekken staan informatieborden met uitleg over het soort planten en dieren dat er voorkomt en wat verduurzamen inhoudt. En voor het beheer zetten we steeds vaker natuurlijke begrazers zoals schapen in. Van grijs naar groen, we denken daar graag over mee en hebben daarvoor alles in huis, van inrichting en beheer tot aan gebruik en onderhoud.”  

Belang onderstrepen

Met het ondertekenen van de Kansenkaart op 8 november jl., wil de gemeente het belang van klimaatadaptatie benadrukken. “Wij zien de Kansenkaart als een basis, om samen met de vitaalverenigingen te werken aan klimaatbestendige bedrijventerreinen”, aldus wethouder Rik Grashoff (Duurzaamheid). “De kansenkaarten vormen één van de bouwstenen voor de strategie, die wordt opgesteld voor het herstructureren en revitaliseren van bedrijventerreinen. Ze zijn bovendien waardevol in het kader van de verschillende Green Deals die afgesloten zijn of nog gaan worden. We nemen de Kansenkaart dus zeker mee in de verdere ontwikkelingen en het verduurzamen van de Tilburgse bedrijventerreinen”, vult wethouder Bas van der Pol (Bedrijventerreinen) aan. 

Klimaatfonds

Gemeente Tilburg heeft een investeringsfonds van €20 miljoen voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. Voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Het budget helpt de klimaatdoelen dichterbij te brengen, samen met de Tilburgers en met Tilburgse bedrijven en organisaties. Met het Klimaatfonds is zowel investeren als experimenteren mogelijk.