Een schoolvoorbeeld

Alle Vereniging Klimaat Energie

Een houten terras, fruitbomen, een pergola, moestuin, wormenhotel, tientallen insectenhotels, een slingerend voedselpad, een proefakker en als kers op de taart Knabbel en Babbel, 2 knappe geiten als ontvangstcomité. De groene ambities van Campus013 reiken ver. Het enthousiasme is mogelijk nog groter. Mede dankzij een bijdrage vanuit het Klimaatfonds van de gemeente Tilburg, weten ze steeds meer leerlingen te inspireren om zelf bij te dragen aan een fijne, groene schoolomgeving. En hen zo een basis mee te geven voor een duurzame en gezonde toekomst.

Leerlingen aan het werk in de tuin op Campus013

Creatief denken en samenwerken

Zelfs fervente tegenstanders van ‘vieze’ handen weten ze over te halen om mee te doen. Jocelyn Janssen en Anniek Andriese, beide docent Biologie en Groen op vmbo-school Campus013, zijn de enthousiaste kartrekkers van Garden013. Een educatieve schooltuin waar leerlingen in de praktijk leren over duurzaam leven. En wie denkt dat dit alleen bedoeld is voor de leerlingen met als studierichting Groen, heeft het helemaal mis. Het tegendeel blijkt waar. Een knap staaltje creatief denken en samenwerken vormen de basis van dit mooie concept. 

Afwisselend

Leerlingen Kyan, Imke en Demy zijn betrokken vanuit de vakgroep Groen. Kyan: “Ik vind het fijn dat we niet heel de tijd in de boeken zitten, maar ook de hokken van de dieren schoonmaken en helpen in de tuin. Daar is Imke het helemaal mee eens: “Ik heb meegeholpen met het planten van de fruitbomen, dat vond ik heel leuk.” Ze schieten allebei in de lach. “Het ophangen van de insectenkastjes was wel een uitdaging.” Demy is vierdejaars en haar passie gaat vooral uit naar de dieren. “Een deel van het groenafval geven wij aan onze dieren. De rest is voor het wormenhotel. Ik heb ook meegeholpen met de aanleg van het voedselpad”, vertelt ze enthousiast. 

Verantwoordelijkheid

Campus013 is een vmbo-school met uiteenlopende studierichtingen. “En daar zit precies onze kracht”, aldus Jocelyn. “Duurzaamheid is voor de meeste leerlingen helaas nog een ver-van-mijn-bed-show. Veel leerlingen staan er ook niet bij stil waar producten echt vandaan komen, behalve uit de supermarkt. Door in te spelen op de interesse van de leerlingen en hen van daaruit te betrekken, ontstaat er op een natuurlijke manier meer aandacht voor dit onderwerp. Garden013 is weliswaar ontstaan vanuit de vakgroepen Biologie en Groen, maar is inmiddels iets van heel de school. Al die expertises samen maken het tot een succes. De leerlingen zijn enthousiast en betrokken. Dat ontstaat door hen eigenaar te maken en dus verantwoordelijkheid te geven voor een bepaald onderdeel.” 

Ieder z'n ding

Jocelyn en Anniek willen alle vakgroepen zoveel mogelijk prikkelen om mee te doen. Dat lukt heel aardig. “De leerlingen van houtbewerking hebben de pergola gemaakt en de bijenhotels”, vertelt Jocelyn. “De metselleerlingen zorgden voor een goed gemetselde muur. Het verplaatsen van de zware bakken van het wormenhotel kun je wel overlaten aan de stoere jongens van de logistiek. En de leerlingen van Dienstverlening en producten? Zij bouwen aan informatieve pagina’s, waarbij QR-codes in de tuin verwijzen naar een website. De leerlingen van ICT & Media helpen hen daarbij. De technische klussen, daar weten onze leerlingen Techniek wel raad mee. En de schoonheidsspecialistes plukken zelf calendula uit de tuin om er zalfjes van te maken. Wat het fruit, de kruiden en de groenten betreft, die zijn in prima handen bij de horeca-leerlingen.” 

Groene draad

“Zowel buiten als binnen draait het om groen en duurzaamheid. Zo staan overal in de school wormenbakjes om voedsel voor wormen in te verzamelen. Gebruikt zaagsel, snij-afval uit de keuken en karton verdwijnt allemaal in de speciale bakken”, aldus Jocelyn. “Dat gaat naar het wormenhotel en de wormen maken er compost van.” Anniek: “Onze proefakker hebben we verdeeld in drie vlakken. Een zonder compost, een met reguliere compost en in het derde vak komt compost vanuit ons wormenhotel. Spannend in welk vak de planten het beste gaan groeien. Een ander spannend project is ons dakterras. We gaan van een grijze ‘kookplaat’ naar een groen daktuinterras met werkplekken. Leerlingen gaan leren wat sedum is, ze mogen kruiden en aardbeien gaan verzorgen en ervaren dat groen zorgt voor veel meer verkoeling.” 

Verbondenheid

Enthousiasme en betrokkenheid is er niet alleen binnen Campus013. Jocelyn: “We werken met zoveel partijen samen. Zo hebben studenten van de Fontys Lerarenopleiding onze leerlingen les gegeven. En we werken samen met onze buren, het ROC. Maar ook partijen als JOGG, IVN, GGD, het wormenhotel, Stichting op Groene Voet en nog veel meer partijen helpen mee aan een groene, duurzame school waarmee we de kinderen van nu (en hun ouders) hopelijk in de toekomst duurzame keuzes laten maken. Bovendien leren zij hier de vaardigheden die hard nodig zijn vanwege het veranderende klimaat, zoals wind- en zonne-energie opwekken, compostering en klimaatstations bouwen. Daar profiteren niet alleen zijzelf van, ook de bedrijven en hun klanten zijn hierbij gebaat. Zo werken we samen met veel plezier aan een fijne toekomst.”  

Toekomst leerlingen

Directeur Han Snijders: “Als Vmbo vinden we het belangrijk om maatschappelijke verandering zoals klimaatverandering op de voet te volgen. De invloed hiervan op de toekomst van onze leerlingen is groot. Denk bijvoorbeeld aan het beroep wat ze straks gaan doen. Wij willen leerlingen hier bewust van maken en het effect van klimaatverandering op ons leven laten inzien. Niet alleen via theoretische weg, maar nadrukkelijk ook in de praktijk. We willen onze school zo inrichten, dat beleven centraal staat in ons onderwijs, met theorie als ondersteuning. Daarom zijn we zo blij met de bijdrage van de gemeente om dit ook werkelijk uit te kunnen voeren.” 

Klimaatfonds

Gemeente Tilburg heeft een investeringsfonds van €20 miljoen voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. Voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Het budget helpt de klimaatdoelen dichterbij te brengen, samen met de Tilburgers en met Tilburgse bedrijven en organisaties. Met het Klimaatfonds is zowel investeren als experimenteren mogelijk.  

Meer informatie over het Klimaatfonds vind je op de pagina Klimaatfonds op Tilburg.nl