logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Webinar over zero-emissiezone terugkijken

12 april 2024 Nieuws duurzaam Nieuws duurzamertilburg

Tilburg is één van de 30 Nederlandse steden waar een zero-emissiezone komt voor bestel- en vrachtwagens. De gemeente informeerde ondernemers daarover tijdens een online informatiebijeenkomst op woensdag 10 april. Zo'n 350 ondernemers meldden zich hiervoor aan. Dit webinar is nu terug te kijken.

In een deel van Tilburg mogen in de toekomst alleen nog uitstootvrije bedrijfsvoertuigen rijden. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is tijdens het webinar de werking van de zero-emissiezone toegelicht, wat dit voor ondernemers betekent en welke opties er zijn. Ondernemers kregen informatie over alle zaken die met de zero-emissiezone te maken hebben. Ook konden ze vragen stellen en hun eventuele zorgen delen.

Kijk het webinar terug via Vimeo

Zone en verkeersbesluit

De zone wordt het hele gebied binnen de ringbanen, plus een deel van Ringbaan-Oost (tussen het spoorviaduct en Ringbaan-Zuid) en de wijken Armhoef en Jeruzalem. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders hiervoor een concept verkeersbesluit genomen, dat tot en met 9 mei 2024 ter inzage ligt. Tot dan kunt u hierop reageren met een zienswijze.

Gefaseerde invoering

De zero-emissiezone gaat op 1 januari 2025 gefaseerd in. Door in dit gebied met schone en elektrische bedrijfsvoertuigen te rijden, verbeteren de leefbaarheid en luchtkwaliteit. Voor veel ondernemers is deze overstap een flinke verandering. Daarom geldt er een overgangsregeling. Zo hebben ondernemers voldoende tijd om zich voor te bereiden.  

De gemeente helpt ze daar graag bij. Kijk op Onderweg naar een emissievrije stad - Duurzamer Tilburg voor meer informatie en handige links. Op deze pagina kunt u ook een gratis en persoonlijk adviesgesprek aanvragen met logistiek makelaar Ivo Santegoets. Al zo'n 300 ondernemers gingen u voor.