logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Kansenkaarten bedrijventerreinen

Ook bedrijventerreinen ontkomen niet aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Een standaardoplossing om extreme hitte en wateroverlast tegen te gaan bestaat niet. Elk industrieterrein kent namelijk zijn eigen (on)mogelijkheden in de openbare ruimte.

Dobro ontwikkelde met financiële steun vanuit het Klimaatfonds de zogenoemde kansenkaart. Daarin staan interessante maatregelen per bedrijventerrein, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het veranderende klimaat en zo problemen te verminderen.

Wat staat er op de kansenkaart?  

Kansen voor specifieke locaties zijn onderverdeeld binnen thema's. Deze staan vermeld in tabellen. Het gaat om de thema's groen, beheer, water, verharding, biodiversiteit en leefklimaat. Per straat is een overzicht opgenomen met kansen voor klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast staan de individuele kansen vermeld, met een toelichting op o.a. de kosten, planning en uitvoeringstijd om dit te realiseren.

Ook algemene kansen zijn onderdeel van de kansenkaart. Deze zijn niet gebonden aan een specifieke locatie. Ze hebben te maken met groen, beheer, water, verharding, biodiversiteit, leefklimaat en overige kansen die niet binnen één van deze thema’s vallen. Ze zijn echter wel van belang om het bedrijventerrein zo in te richten, dat het is aangepast aan het veranderende klimaat.