logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Vragen en antwoorden kruidenbuurt

Op deze pagina staan de meest gestelde vragen over de verduurzaming van Kruidenbuurt Zuid en West.

Waarom gaat de gemeente in de Kruidenbuurt aan de slag?

In deze wijk is de gemeente bezig met de aanpak van de openbare ruimte en loopt de PACT-aanpak (People Acting in Community Together). De woningcorporaties zijn al bezig met renovatie en verduurzaming van de huurwoningen. Omdat het een PACT-wijk is, hebben we hier subsidie gekregen van de rijksoverheid, zodat de eigenaren van koopwoningen hun woning kunnen isoleren. Voor andere PACT-wijken proberen wij ook subsidie te krijgen.

Welke woningen komen in aanmerking?

De gemeente heeft van het Rijk voor de 900 woningen met de laagste WOZ-waarde subsidie gekregen. De woningen moeten liggen binnen postcodegebied 5044.

Waarom is (op grote schaal) isoleren nodig?

Isoleren is nodig voor het milieu. Door te isoleren gebruik je minder energie en gaan we de klimaatverandering tegen. En als je minder energie gebruikt kom je minder snel in de problemen bij stijgende energieprijzen.

Wat gaat de gemeente doen?

De gemeente gaat er samen met de woningeigenaren voor zorgen  dat de woning energie label B krijgt. Welke maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt af per woning. Concrete maatregelen die je kunt verwachten zijn:

Wat kun je zelf doen?

Gaten en kieren dichten (denk o.a. aan tochtstrips plaatsen), radiatorfolie, zonnepanelen aanschaffen. En natuurlijk kleine gewoontes zoals: korter douchen, verwarming graadje lager (en dikkere trui aan). Alle kleine beetjes helpen, wat je niet verbruikt aan energie, hoef je ook niet te betalen.

Wat zijn de kosten voor mij als bewoner?

We zetten in op een zo laag mogelijke eigen bijdrage voor de bewoners.

Wat leveren de werkzaamheden mij uiteindelijk op als woningeigenaar?

Wooncomfort, energierekening gaat minder hard omhoog. 

Moet ik tijdens de werkzaamheden uit mijn huis?

Nee, de maatregelen kunnen plaatsvinden terwijl mensen gewoon thuis blijven.

Op welke termijn moet het werk plaatsvinden?

Van het rijk hebben we 8 jaar de tijd gekregen om alle 900 woningen te isoleren. Onze ambitie is om dit in 5 jaar te realiseren. We gaan steeds met groepjes van ca. 30 woningen aan de slag. Zodra de doorloop bekend is zullen we die op deze website bekend maken.

Wat kan ik doen als ik eerder aan de slag wil?

We zijn blij met inwoners die eerder stappen willen zetten om hun woning energiezuinig te maken. Je kunt je krachten bundelen en in gesprek gaan met buurtbewoners. Een collectief van ca. 25 tot 35 woningeigenaren van een logische cluster woningen (een heel woningblok bijvoorbeeld) kan zich melden bij de gemeente. 

Waarom worden huurwoningen beter aangepakt dan de koopwoningen in deze buurt?

Woningbouwcorporaties zijn eigenaar van de huurwoningen en zij renoveren de huurwoningen, zodat er de komende 30 jaar geen groot onderhoud meer nodig is. Eigenaren van de koopwoningen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan hun woning. Met de subsidie gaat de gemeente enkel helpen om de woning te upgraden naar energielabel B. Alle overige onderhoudswerkzaamheden zijn voor de woningeigenaren van de koopwoningen zelf.

Welke manier van aardgasloos verwarmen komt in Wandelbos Noord? En waarom lijkt dit de beste keuze?

We weten nog niet wat de andere manier van verwarmen wordt voor Wandelbos Noord. Waarschijnlijk wordt het een vorm van stadsverwarming op 70 graden. We hebben nu subsidie om de woningen te isoleren naar energielabel B. De woningen worden daarmee geschikt voor verwarmen op 70 graden. Ook de woningcorporaties vinden een warmtenet in de wijk de beste oplossing. Door samen met de woningcorporaties op te trekken en zoveel mogelijk woningen tegelijk op een warmtenet aan te sluiten kunnen de kosten laag blijven.

Wat zijn alternatieven en waarom zijn deze minder geschikt?

Alternatief is een individuele luchtwarmtepomp per woning. Dit vraagt een forse investering. De warmtepomp is duur. En de warmtepompen die er op het moment op de markt zijn verwarmen maar tot 50 graden. Dan moet de woning ook nieuwe radiatoren of vloerverwarming om de woning met deze temperatuur voldoende warm te kunnen krijgen. Daarnaast moet je nog iets verzinnen voor het warm tapwater (dat moet voor bestrijding van legionella regelmatig tot 60 graden verwarmd worden).

Wat kost de nieuwe manier van verwarmen voor de bewoner?

We zijn aan het onderzoeken hoe we de overstap op een warmtenet zo goedkoop mogelijk kunnen maken voor de bewoners en hebben als streven om dit woonlastenneutraal aan te bieden. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat iedereen meedoet.

Merk ik iets in huis nadat het werk gedaan is?

Door de goede isolatie zal het huis comfortabeler zijn en al energiezuiniger. De cv-ketel verdwijnt en daarvoor in de plaats komt er een warmteafleverset. Of die ook op dezelfde plaats in huis kan komen te staan moet nog worden bekeken.

Hoeveel bewoners moeten meedoen om een collectief warmtenet mogelijk te maken? Ben ik verplicht om mee te doen?

Om de wijk op een betaalbare wijze aardgasvrij te kunnen maken en een collectief warmtenet aan te leggen, moeten zoveel mogelijk huizen meedoen (zowel bewoners van de huur- als koopwoningen). Aansluiten op het warmtenet is nog niet verplicht.

Ik heb in het verleden al enkele isolatie maatregelen genomen om mijn huis energiezuiniger te maken. Kan ik die kosten nog declareren bij de gemeente?

Nee, dat kan helaas niet. De gemeente helpt om je woning naar energielabel B te krijgen. Maar betaalt niet voor eerder genomen maatregelen.

Klopt het dat de woningbouwvereniging geld van de gemeente kreeg om ook koopwoningen te isoleren?

Dit klopt niet. De woningbouwverenigingen onderhouden alleen de huurwoningen. De gemeente gaat de eigenaren van de koopwoningen helpen met subsidie om te isoleren tot label B. De woningbouwverenigingen hebben hiervoor geen geld gekregen van de gemeente en zijn ook niet verantwoordelijk om koopwoningen te isoleren en/of groot onderhoud uit te voeren.

Hoe werkt het energielabel van woningen?

De meest zuinige woningen hebben label A+++ en de minst zuinige woningen hebben label G.

Wordt er bij het aanbod ook gekeken naar de gezinssamenstelling? 

We weten nog niet wat voor een systeem we willen instaleren als vervanging voor het warm water. Dit wordt nog onderzocht. We maken geen onderscheid, het warm water systeem moet geschikt zijn voor een gezin.

Hoe wordt de vloerisolatie gedaan?

De isolatie wordt van buitenaf gedaan of via het kruipluik.

Kan je ook alleen spouwmuur isolatie doen en geen dakisolatie?

Nee, het is alles of niets. We helpen bij alle isolatiemaatregelen die nodig zijn om tot label B te komen.

Ik heb al zonnepanelen, tellen deze ook mee om naar label B te komen?

Nee, het gaat alleen om het isoleren naar label B, om uiteindelijk het gas uit de woning te krijgen. 

Wat gebeurt er met de huidige ventilatieroosters? En waar komen de nieuwe?

Als het glas vervangen wordt komen de ventilatieroosters boven op het glas te staan. Indien noodzakelijk worden de oude roosters dicht gezet.

Waar moet ik aan denken bij 'maatschappelijke bijdrage voor de wijk'?

De gemeente wil de kosten betalen voor de maatregelen om de woning verder te isoleren naar energielabel B. Wel vragen we een maatschappelijke bijdrage. Vanuit het wijkcentrum de Reinevaer worden diverse activiteiten voor en door de wijk georganiseerd. Daar hebben zij hulp bij nodig van mensen uit de wijk. Daarom vragen wij bewoners om een handje te helpen om hun wijk mooier te maken en zich aan te melden als vrijwilliger. Het doen van vrijwilligerswerk kan op vele manieren zoals en helpen in het klusteam, naschoolse ondersteuning, schoonmaakwerk, medewerker tuin en groen, schilderen, beheer van het pand de Reinevaer.

Waar kan ik de subsidieregeling vinden voor Wandelbos fase 1? 

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Neem hiervoor contact op met de gemeente via isolatie5044@tilburg.nl of loop op maandag tussen 15.00 en 17.00 uur binnen bij het spreekuur van de gemeente in de Reinevaer (Reinevaarstraat 55). 

Ik begrijp dat er in de Kruidenbuurt verduurzaming plaatsvindt op kosten van de gemeente. Gaat dit ook gebeuren in andere wijken? 

In de wijk Kruidenbuurt is de gemeente bezig met de aanpak van de openbare ruimte en loopt de PACT-aanpak (People Acting in Community Together, gericht op de jeugd die nu opgroeit in de wijk). De woningcorporaties zijn al bezig met renovatie en verduurzaming van de huurwoningen. Omdat het een PACT-wijk is, hebben we specifiek voor de wijk Kruidenbuurt subsidie gekregen van de rijksoverheid, zodat de eigenaren van koopwoningen hun woning kunnen isoleren. Voor andere PACT-wijken proberen wij ook subsidie te krijgen. Voor wijken die geen onderdeel zijn van deze PACT aanpak, is deze subsidie niet verkrijgbaar. Als gemeente en overheid hebben wij voor deze wijken andere hulpmiddelen om te helpen bij het verduurzamen van de woningen. Denk hierbij aan de 0% lening van het Warmtefonds, de Stimuleringslening van de gemeente Tilburg, de ISDE-subsidie en gemeentelijke subsidie voor isolatie. Daarnaast kunnen woningeigenaren een energieadvies op maat aanvragen. Inwoners met een koop- en/of huurwoning kunnen een Energiebox aanvragen met daarbij handige tips van een energiecoach. Kijk voor meer informatie en tips verder op de site van duurzamertilburg.nl.