logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Vragen en antwoorden warmte Tilburg-Zuid

Op deze pagina staan de meest gestelde vragen over warmte-koude-net Tilburg-Zuid.

Wat is een 5e generatie warmte-koude-net? 

Een 5e generatie warmte-koude-net is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm en koud water doorheen stroomt. Dat warme water is voor het verwarmen en het koude water voor de koeling van de huizen en gebouwen. In de toekomst zullen warmte-koude-netten steeds vaker het aardgasnetwerk vervangen.

Is een 5e generatie warmte-koude-net hetzelfde als de stadsverwarming die we al kennen in Tilburg? 

Nee. De stadsverwarming (ook wel Amernet genoemd) waar in Tilburg 29.000 huishoudens gebruik van maken is een warmtenetwerk. De stadsverwarming kan alleen verwarmen, niet koelen.

Waarom komt er een nieuw warmte-koude-net in Tilburg-Zuid? 

We werken aan een klimaatneutraal Tilburg in 2050. Dat betekent dat we ook nadenken over een andere manier waarop we onze huizen en gebouwen in de toekomst gaan verwarmen. Niet meer met aardgas, maar op een meer duurzame manier. Een warmte-koude-net is een kansrijke optie voor Tilburg-Zuid. Tilburg-Zuid is dicht bebouwd, heeft zowel oud- als nieuwbouw en er is in het gebied warmte en koude die nog niet gebruikt wordt. Deze zogenaamde restwarmte en -koude die vrijkomt bij processen, kunnen we slim inzetten om (een deel) van de gebouwen in Tilburg-Zuid te verwarmen. Met de warmte die vrijkomt uit bijvoorbeeld het ziekenhuis, de ijsbaan, het zwembad, scholen en supermarkten, kunnen we een deel van de woningen verwarmen. Daarnaast maken we ook gebruik van andere lokaal aanwezige warmte- en koude bronnen in de grond of in het oppervlaktewater. 

Wat zijn de voordelen van een collectief systeem? 

Een warmte-koude-netwerk geeft het beste resultaat wat betreft: 

  • We moeten minder broeikasgas in de atmosfeer uitstoten. Daarom nemen we afscheid nemen van fossiel aardgas. Als alternatief voor warmte in huis kan warmte en ook koeling geleverd worden door een warmte-koude-netwerk op basis van alleen duurzame energiebronnen.
  • Energieverbruik, omdat de warmte die in de zomer uit woningen wordt onttrokken (het koelen) wordt hergebruikt in de winter om te verwarmen.
  • Omdat de onttrokken warmte de bodem ingaat zal deze de stad niet extra opwarmen in de zomer. Hierdoor treedt er minder hittestress op in de stad omdat deze koeler blijft.
  • Het energieverbruik van dit soort systemen is het laagste en daarmee zal de CO2 uitstoot voor het verwarmen en koelen het laagste zijn.
  • Een warmte-koude-net verlaagd de druk op het elektriciteitsnet zodat capaciteitsuitbreiding kan worden beperkt.   

Waar komt het warmte-koude-net?  

Het warmte-koude-net wordt in stappen opgebouwd. Er zal begonnen worden bij nieuwbouw en het gemeentelijk vastgoed. Zie de afbeelding onderaan deze pagina.

Daarna zal worden uitgebreid tot het gebied tussen het ETZ-ziekenhuis, de Ringbaan Zuid, de A58 en de wijk Willemsbuiten.  

Ben ik verplicht om aan te sluiten op het nieuwe warmte-koude-net als ik ga renoveren?  

Op 20 november 2023 heeft de gemeenteraad een aansluitplicht in het gebied vastgesteld, zodat aansluiting verplicht wordt als het warmte-koude-net er fysiek ligt. Deze verplichting geldt dan voor alle nieuwbouw en grootschalige renovatie bij bestaande bouw. Onder grootschalige renovatie verstaan we verbouw of het gedeeltelijk vernieuwen van een installatie, zoals de centrale verwarming (CV). Bestaand vastgoed in particulier eigendom is niet verplicht om aan te sluiten. Daarnaast heeft de raad het college opdracht gegeven om een routekaart te maken voor de startgebieden. Deze routekaart beschrijft de stappen die doorlopen moeten worden van initiatief tot en met uitvoering van de startgebieden. Voor de zomer van 2024 willen we een eerste voorstel uitgewerkt hebben voor de routekaart. 

Wie sluit aan op het warmte-koude-net Tilburg-Zuid als dit er fysiek ligt?  

De aansluitplicht geldt voor alle nieuwbouw en grootschalige renovatie, met uitzondering van het vastgoed wat in particulier eigendom is. Onder grootschalige renovatie verstaan we verbouw of het gedeeltelijk vernieuwen van een installatie, zoals de centrale verwarming (CV). In onderstaande tabel wordt dit weergegeven.   

Soort vastgoed Wel aansluitplicht Geen aansluitplicht
Nieuwbouw geen particulier eigendom denk aan projectontwikkelaar  x  
Bedrijfsmatig vastgoed zowel nieuwbouw als bij grootschalige renovatie  x  
Woningcorporatie vastgoed zowel nieuwbouw als bij grootschalige renovatie  x  
Nieuwbouw particulier eigendom (waaronder ook CPO)    x
Wooncoƶperatie  x  

Particuliere verhuur is ook particulier eigendom 

  x

Welke voordelen heb ik van het warmte-koude-net?  

  • Je krijgt meer comfort: niet alleen warmte in de winter, ook koelen in de zomer. Koeling van de woning zal, naar verwachting, steeds vaker nodig zijn in de toekomst nu de zomers steeds warmer worden.
  • Jouw huis is energiezuinig omdat we bij het koelen in de zomer de warmte uit de huizen halen en in de bodem opslaan. Deze warmte wordt dan in de winter hergebruikt om jouw huis weer te verwarmen en hoeft dus niet meer elektrisch te worden opgewekt.
  • Je hebt geen kosten meer voor een gasaansluiting.   

Wanneer is welke wijk aan de beurt? 

Dat is nu nog niet bekend. We zijn op dit moment bezig met een verkenning welke wijken kansrijk zijn om mee te starten.

Hoe kan ik meer te weten komen? 

Wil je meer weten over wat een warmte-koude-net is, wat de aanleg hiervan voor jou betekent en hoe je je hierop kunt voorbereiden? Op de pagina 'warmte Tilburg Zuid' lees je meer informatie. Heb je een vraag die (nog) niet is opgenomen in dit overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden? Neem dan contact op met de gemeente.

Hoe kan ik deelnemen aan het proces? 

In afstemming met de partners in het gebied ontwikkelen we het net. Hoe en wat precies, werken we komende jaren per buurt of wijk uit. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties.
    
Wil jij samen met jouw buurt nu al aan de slag met warmte? Neem dan contact met ons op.