logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

12 miljoen voor verduurzaming woningen in Wandelbos Noord

16 juli 2021

Gemeente Tilburg gaat in de Kruidenbuurt en Kleurenbuurt met 12 miljoen euro rijkssubsidie zo’n 900 particulieren helpen hun koopwoningen te renoveren en isoleren. Tilburg krijgt een eenmalige bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Huizen in de Kruidenbuurt

Het betekent een extra impuls voor de zogeheten Dubbel Duurzaam-wijkaanpak in Wandelbos Noord. Hier werkt de gemeente sinds 2020 aan verbetering van woningen, woonomgeving én sociale situatie. Dit gebeurt met bewoners, woningcorporaties en partners.

Woningen duurzamer maken

Het subsidiegeld is bedoeld om de koopwoningen van particulieren in de wijk te renoveren en te verduurzamen. Een aantal huizen kampt met problemen, zoals achterstallig onderhoud en slechte isolatie. Woningeigenaren kunnen maatregelen nemen die hun woning duurzamer maakt, zoals isolerend glas of het vervangen van daken. Voor de bewoners betekent dit meer wooncomfort en lagere energielasten. De subsidie maakt het mogelijk dat ook huiseigenaren die het zich niet kunnen veroorloven, toch meedoen met de aanpak. Wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): "Met de 12 miljoen euro die we vanuit het Rijk krijgen wordt het voor een groot aantal bewoners mogelijk om enerzijds te besparen op hun energiekosten en anderzijds verbeteringen aan te brengen aan hun woning. Een prachtige ontwikkeling waarmee we weer een stap zetten richting een duurzamer Tilburg." De komende 2 jaar werkt de gemeente samen met de bewoners het plan uit. De aanpak moet binnen 10 jaar klaar zijn.

Dubbel Duurzaam

Binnen de Dubbel Duurzaam-aanpak werkt de gemeente samen met woningcorporaties Tiwos, WonenBreburg en TBV Wonen en sociale partners aan verbeteringen aan woningen, woonomgeving én de sociale situatie. Zo worden huurwoningen energiezuinig en aardgasvrij gemaakt. Ook maakt de gemeente samen met de betrokkenen plannen voor het opknappen van de openbare ruimte in het gebied. Een aantal straten krijgt nieuwe bestrating, verlichting en groen. Het subsidiegeld vanuit het Volkshuisvestingsfonds is bedoeld voor particuliere koopwoningen, zodat ook zij mee kunnen in de duurzaamheidsaanpak van de wijk.