logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Gemeente werkt met bedrijven aan de energietransitie

27 september 2021

De gemeente gaat met bedrijven samenwerken aan projecten om Tilburg in 2045 klimaatneutraal te krijgen. Doel is minder energiegebruik, meer opwek van duurzame energie en een toekomstbestendige energie-infrastructuur op bedrijventerreinen.

Zonnepanelen op het dak van een bedrijf

(Foto RV Fotoproducties | Ruud Verhoosel)

Voor de periode 2021 - 2025 maakten de gemeente Tilburg, Vitaal bedrijventerreinverenigingen en andere partners daarom een Uitvoeringsprogramma energietransitie bedrijven. Hiervoor heeft de gemeente ruim 1,5 miljoen euro gereserveerd.

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik binnen gemeente. Zij hebben dus een belangrijk aandeel in de energietransitie. De ervaring is dat samenwerking tussen ondernemers, gemeente en part­ners loont en de transitie versnelt. Een succesvol voorbeeld is de Green Deal voor de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg, met inmiddels meer dan 100 deelnemers. Wethouder Oscar Dusschooten (energietransitie): “Veel Tilburgse ondernemers nemen maatregelen, maar de energiemarkt is complex. En sommige beslissingen kun je alleen met meerdere bedrijven samen nemen, zoals de uitwisseling van restenergie of een investering in duurzame energie. De ervaring leert dat goede samenwerking loont.”

Samenwerking

In het gezamenlijk opgestelde uitvoeringsprogramma staan projecten als Green Deals voor alle bedrijventerreinen, energiescans voor grootverbruikers, zonnepanelen op bedrijfsdaken en slimme energienetwerken. De samenwerkingspartners zijn de gemeente Tilburg, Vitaal bedrijventerreinverenigingen, stichting MOED, VNO-NCW, de BOM en provincie Noord-Brabant.

Tilburg werkt aan het volgende toekomstbeeld:

In 2045 zijn alle bedrijventerreinen in Tilburg ‘energiehubs’. Binnen een hub wordt energie alleen nog duurzaam opgewekt. Op de terreinen ligt een slim netwerk dat warmte, kou en stroom onderling uitwisselt. Daarom is er geen verspilling. Binnen de hub wordt minimaal de eigen benodigde energie opgewekt. Maar het liefst meer, zodat ook de omgeving ervan profiteert.

Tilburgse aanpak

De duurzame energieaanpak van Tilburg richt zich op de sectoren met het grootste energieverbruik: bedrijven (42%) en woningen (42%). Met het gemeenteprogramma ‘Aan de slag met je huis’ helpt de gemeente huiseigenaren op weg om hun woningen te verduurzamen. Daarnaast werkt de gemeente intensief samen met de woningcorporaties. Het Uitvoeringsprogramma energietransitie bedrijven vormt de start van een samenhangende aanpak met bedrijven.