logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Gemeenteraad stemt in met REKS

16 juni 2021 Duurzaam Alle Thuis Klimaat Energie

In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) staat o.a. waar de regio energie kan besparen en waar dat duurzaam op te wekken is. De gemeenteraad in Tilburg stemde 14 juni in met de REKS.

Zonnepanelen op een dak

Als alle gemeenteraden in de regio Hart van Brabant, de provincie en de waterschappen akkoord gaan, gaat de REKS na 1 juli richting het Rijk.

Wind- en zonneparken

In de REKS staat hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Het totale plan is een zogenoemd REKS-bod. In het bod staat welke gebieden geschikt zijn voor wind- en zonneparken en hoeveel terajoule aan energie de regio hiermee kan opwekken. Het bod is een bijdrage van de regio aan de landelijke verduurzaming van energiebronnen. Het doel van de REKS is dat heel Hart van Brabant ook in de toekomst een leefbare omgeving blijft. 

In heel Nederland maken regio’s energie strategieën (RES). Bijzonder aan het plan van Hart van Brabant is het hoofdstuk over Klimaat - de K in de REKS. Daarin staat hoe we de gevolgen van klimaatverandering willen aanpakken. Bijvoorbeeld met waterbergingsgebieden in beekdalen, en nieuw bos in combinatie met windmolens.

Zorgvuldig proces voor breed draagvlak

Aan het opstellen van de REKS is meer dan 2 jaar gewerkt door onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie. Ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie. Daarnaast zijn inwoners op verschillende manieren betrokken bij de inhoud van de REKS. Dat gebeurde onder andere met informatieavonden, een regionale internet-enquête en een jongerenproject.

In de plannen is nadrukkelijk aandacht voor meedenken en participatie van inwoners. Zij moeten kunnen profiteren van de energietransitie en veranderingen in hun omgeving. De opbrengsten van duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens wil de regio gebruiken om een fijne omgeving te creëren om te wonen, werken en recreëren.

Verdere uitwerking

Zodra het REKS-bod door alle volksvertegenwoordigers is vastgesteld, wordt het ingediend bij het Rijk. Dan start ook de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een proces dat voor elk project anders is en waarbij we onze inwoners en ondernemers nauw betrekken. In onderstaande pdf staat de tijdlijn van REKS tot 2030.

Meer informatie

Meer informatie over de REKS staat op de site regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Hier is ook het REKS-bod in te zien en er staat een vereenvoudigde versie van de REKS.