logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

‘Nooit met lege handen naar huis’

24 oktober 2023 Duurzaam Nieuws duurzamertilburg

Van een goed idee naar een uitstekend initiatief. Voor minder gaat hij niet. Louis van Erkel, procesmanager Klimaatfonds, blikt terug op 1,5 jaar Klimaatfonds. Hij praat niet alleen enthousiast over de initiatieven die dankzij een bijdrage uit het Klimaatfonds al van de grond kwamen. Ook de partijen bij wie dat (nog) niet is gelukt, draagt hij een warm hart toe. Hij volgt ze op de voet. Een verbinder pur sang met een groot hart voor duurzaamheid.

Het Klimaatfonds is een investeringsfonds van 20 miljoen euro. Inwoners en ondernemers met ideeën op het gebied van schone energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn bij Louis aan het juiste adres. Voor een kop koffie, een goed gesprek, advies en mogelijk financiering. 

Op scherp 

Louis: "Tijdens zo'n gesprek stimuleer ik mensen om nog een extra stap te zetten in hun plannen. Dat maakt een idee alleen maar beter, waardoor de kans van slagen groter is. Op het uitvoeren ervan, maar ook op het tijdrovende aanvraagproces voor het Klimaatfonds. De aanvraag zelf is als het ware in beton gegoten en volledig georganiseerd. Die kun je niet zomaar aanpassen. Maar de innovatieve ideeën zijn wel heel divers. En dat is een uitdaging. Zie het als een lopende band in de fabriek, die bijvoorbeeld is ingesteld op het maken van taarten. Maar de fabricage van schoenen moet ook via datzelfde proces verlopen. Dat kost tijd, creativiteit en flexibiliteit. Elk initiatief dat binnenkomt is dan ook maatwerk. En dus zorgen we voor een zorgvuldige begeleiding. We gaan voor een goed eindresultaat. Soms lukt het niet binnen het Klimaatfonds. Daar baal ik dan wel van. Maar we kijken zeker hoe we dan wel kunnen bijdragen. Niemand gaat hier met lege handen naar huis.” 

Enthousiasme 

4 sportverenigingen maakten al gebruik van de verduurzamingslening van het Klimaatfonds. Een tijdje terug organiseerde Geert-Jan Braam van het Sportbedrijf een energiecafé, waar Louis vertelde over het Klimaatfonds. ”Zo kwam ik ook in contact met de studenten van roeivereniging Vidar. Wat mij vooral aan het hart gaat, is dat deze jonge mensen niet alleen hun ambities op sportgebied serieus nemen, maar dat ook doen als het gaat om het klimaat. De combinatie van topsport en een klimaatneutraal gebouw willen neerzetten, is een fantastisch idee en uniek. Het enthousiasme waarmee ze dat doen is aanstekelijk. Dat vond collega Maaike Paulissen ook. Zij betrok externen uit haar netwerk en haakte de TU/e aan om mee te werken. Enthousiasme en inspiratie, voor bijvoorbeeld klimaatmaatregelen dat is precies wat we als gemeente willen bereiken met het ondersteunen van allerlei initiatieven.” 

Sneeuwbaleffect 

Ook de ontwikkelingen van daktuin Moes op het dak van de Koopman zorgen voor de nodige impact. “Het Binnenstad Management Team van Tilburg gaat voor ‘dak van de stad’, met een oppervlakte van maar liefst 5.000 m2 aan vergroening, wateropslag en zonnepanelen. Onlangs sprak ik docent Booy Michielsen van het Theresia Lyceum. Van zijn spel Windkracht zijn inmiddels 300 stuks verspreid. Fijn om via de kinderen en het klimaatspel achter de voordeur te komen, en het klimaat thuis bespreekbaar te maken. Tijdens het G40-overleg gaf wethouder Yusuf Çelik het spel als cadeautje van Tilburg. En zo gebeurde er nog veel meer: Campus013 met een mooi, groen dakterras, voedselbos, moestuintjes met kas, wadi, wormenhotel en nog veel meer. Groen Xtra  van de Diamant Groep ging onkruid bestrijden met heet water. Dobro bedacht de Kansenkaart voor bedrijven. En Energiefabriek013 realiseert een coöperatief zonnepark aan de Kempenbaan. Een enthousiaste lerares klopte aan met het idee voor een kabelbaan vanuit Tilburg Zuid over de stad, om het autoverkeer terug te dringen. Dat bleek na onderzoek niet haalbaar. Maar het is toch geweldig dat veel inwoners zich bekommeren om de stad en meedenken", aldus een bevlogen Louis.   

Consuminderen 

“Tot nu toe zien we vooral veel ideeën op het gebied van energie. Als het gaat om circulaire economie, dan is dat nog een ondergeschoven kindje. Maar er zijn al wel een aantal initiatieven. Zo zet Midpoint in op circulair ondernemen. Daarbij kijken ze naar de mogelijkheden om restproducten van ondernemer X te laten benutten door ondernemer Y. En er is een bakker die onderzoekt of de overproductie te vergisten is en het daarbij vrijkomende gas als tijdelijke transitie brandstof te gebruiken is voor zijn ovens. Recent is een subsidie aanvraag ingediend voor een circulaire bouwhub. Dat is een coöperatie waar slopers en aannemers samenkomen en gesloopt materiaal opnieuw te gebruiken is. Hiervoor zijn kwaliteitseisen noodzakelijk. Er is een team van experts samengesteld, om de mogelijkheden van circulariteit in de bouw in kaart te brengen. Mooie initiatieven. Ik ben volledig voor consuminderen.” 

Cijfers en feiten 

Inmiddels zijn er 25 aanvragen voor het Klimaatfonds toegekend, waarvan 16 intern. Louis: “Er zijn nu 39 aanvragen in behandeling. Daarvan komen er 26 vanuit de gemeente zelf. Maar ik merk dat we juist steeds meer aanvragen krijgen vanuit de stad, en dat is mooi. We zien steeds een piek in het aantal en gevarieerde aanvragen, als we communiceren over de verschillende initiatieven. Mensen raken geïnspireerd.  

Over meten gesproken, ik vind dat we dat nog veel meer moeten doen. Pas dan weet je echt wat de impact is van het Klimaatfonds. Aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, zijn we ook de regeling van het Klimaatfonds aan het herschrijven. Als je ziet dat er in de Miljoenennota geen aandacht is voor circulariteit en biodiversiteit en klimaat niet nadrukkelijk eruit springen, dan biedt dat kansen vanuit het Klimaatfonds. We wachten niet op Den Haag, maar beginnen in Tilburg!”