logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Pater van den Elsenplein duurzaam ingericht

12 november 2021

Het Pater van den Elsenplein krijgt op dit moment een nieuwe, groene inrichting. Dat gebeurt op een duurzame manier, met gebruik van duurzame materialen. 

De duurzame stenen worden uit de vrachtwagen geladen

Op het nieuwe plein komen CERO-stenen. Voor deze stenen wordt geen cement gebruikt, dat afkomstig is vanuit een erg vervuilende industrie. De CO2 reductie van deze stenen is 70 procent ten opzichte van de op dit moment nog gebruikelijke betonstenen. Daarnaast wordt het materiaal volledig elektrisch geleverd en gebeurt ook het aanbrengen van de CERO stenen 100 procent elektrisch. Deze manier van werken zorgt voor aanzienlijk minder CO2 uitstoot.

Het Pater van den Elsenplein is het eerste project in Tilburg waarbij op deze manier wordt gewerkt. Het dient als proef voor toekomstige projecten. Aannemer Broeren, steenleverancier Struyk en de gemeente Tilburg betalen de kosten. 

Klimaatfonds

Voor de realisatie van dit project is een bijdrage ontvangen vanuit het Klimaatfonds. Dit fonds is ingesteld door de Tilburgse gemeenteraad en draait nu anderhalf jaar. Sindsdien zijn 45 aanvragen ingediend voor (mede)financiering van plannen die bijdragen aan de klimaattransitie. Verkoeling door groen en water hoort daarbij, of het voorkomen van overlast na hoosbuien. Maar ook duurzame en vernieuwende energieprojecten en het bevorderen van hergebruik en circulaire economie.

Deze aanpak is nu nog een proef, maar wordt wat de gemeente betreft in de toekomst vaker ingezet. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om volgend jaar nog een aantal straten op dezelfde manier in te richten. Uiteindelijk moet het de standaard gaan worden.

Duurzamer Tilburg

Bas van der Pol, wijkwethouder en wethouder (Circulaire) Economie: “We werken voortdurend aan een duurzamer Tilburg. Het Pater van den Elsenplein bevat alle belangrijke elementen die nodig zijn voor de toekomst van de stad. We zorgen voor meer groen en biodiversiteit en vangen het regenwater op: dit maakt het plein een koelere plek. Er komen groene ontmoetings- en speelplekken die uitnodigen om samen te komen. En we gebruiken duurzame, waar mogelijk hergebruikte materialen. Hopelijk zetten we met dit project de toon voor een nieuwe manier van werken”. 

Pater van den Elsenplein

Eind van het jaar is het nieuwe plein klaar. De laatste werkzaamheden, aan de bestrating en het riool, worden in januari afgerond. Over het ontwerp van het plein heeft een groep buurtbewoners en wijkpartners meegedacht. Zij hebben aandachtspunten, wensen en ideeën uit de buurt ingebracht. Bij het nieuwe plein is dan ook aandacht voor veiligheid, parkeren, water en groen. Ook komen er verschillende ontmoetingsplekken en krijgen de bewoners aan het plein een geveltuintje.