logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Regio werkt aan een publiek ontwikkelbedrijf voor wind- en zonneparken

03 december 2021

De provincie en 8 Hart van Brabant gemeentes, waaronder Tilburg, willen samenwerken aan wind- en zonneparken in de regio. De gemeentes en de provincie hebben een intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf.

De kaart van de regio met de energiehubs

Voor eind oktober 2022 nemen ze een definitief besluit over deelname. De gemeente Tilburg neemt de voorbereiding op zich. De taken van het ontwikkelbedrijf worden: het opwekken van duurzame energie en het stimuleren en ondersteunen van klimaatprojecten. Daarnaast het waarborgen van alle maatschappelijke belangen in de regio.

Publieke rol

Het ontwikkelbedrijf krijgt een brede en publieke rol, die marktpartijen niet snel zullen en kunnen oppakken. Het bedrijf neemt het initiatief voor het realiseren van 8 zogeheten energiehubs. Dit zijn clusters van windturbines en zonneparken langs snelwegen en in het buitengebied. De regiopartners willen bij deze energiehubs koppelingen maken met recreatie, natuurbeheer en de opslag van energie. Het is de bedoeling dat omwonenden en lokale partners daarin kunnen deelnemen. Zo profiteren ze van duurzame ontwikkelingen. Het streven is om minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren. Via een publiek ontwikkelbedrijf kunnen hiervoor betere voorwaarden worden geschapen. Ook wordt de regionale kennis en kunde gebundeld. Zo kan de regio de aansluitingen van de hubs op het elektriciteitsnetwerk beter organiseren met de netbeheerder en andere partijen.

Regionaal Klimaatfonds

Een deel van de opbrengsten uit de energiehubs wordt ge├»nvesteerd in klimaatprojecten. Daarvoor wordt een Regionaal Klimaatfonds opgericht. Denk aan projecten die gaan over aanpassingen van de omgeving aan droogte, heftige buien, overstromingen en extreme hitte. De klimaatprojecten zijn onderdeel van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). In dit regionale plan staat hoe en waar de regio energie  duurzaam kan opwekken en waar energiebesparing mogelijk is. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen en het tegengaan en voorkomen van klimaatverandering. De samenwerkende gemeentes, provincie en waterschappen hebben de REKS In maart 2021 vastgesteld.

Besluitvorming

Met de ondertekening van de intentieverklaring hebben de Provincie Noord-Brabant en colleges van acht gemeentes de intentie uitgesproken voor eind oktober 2022 een definitief besluit te nemen over deelname aan het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf. De gemeente Tilburg neemt naar verwachting al begin 2022 het besluit tot deelname. Ook neemt Tilburg de eerste stappen op zich in de verdere oprichting van het ontwikkelbedrijf.