logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Subsidie van Rijk ingezet voor huurders

15 september 2021 Duurzaam Alle Thuis Klimaat Energie

Gemeente Tilburg krijgt 3,5 miljoen euro rijksbijdrage om huiseigenaren en huurders op weg te helpen met energiebesparing. Met de subsidie worden succesvolle acties voortgezet vanuit 'Aan de slag met je huis', komend jaar vooral gericht op huurders.

Huurhuizen in de Lanciersstraat

Onder meer met energiecoaches en artikelen voor kleine maatregelen, waarmee iedereen direct zijn energierekening kan verlagen.

De overheidssubsidie vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) wordt ingezet om zoveel mogelijk inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. In samenwerking met de drie Tilburgse woningcorporaties TBV Wonen, TIWOS en Wonen Breburg staan nieuwe acties gepland, gericht op 32.000 huurders die zij huisvesten in Tilburg. Een voorbeeld is dat bij zo’n 700 huurders met een smalle beurs energiecoaches op bezoek gaan met energiebesparende artikelen en uitleg. 

Isolatieadvies

Huiseigenaren in diverse Tilburgse wijken krijgen een warmtescan van hun huis aangeboden met daarbij een isolatieadvies. Eigenaren kunnen ook terecht bij onafhankelijke adviseurs van de 5 Tilburgse energie coöperaties. En voor Verenigingen van Eigenaren is er een quickscan, om te zien wat bijvoorbeeld isolatie van hun appartementencomplex oplevert. Voor een klimaatneutraal Tilburg is isolatie nodig van alle woningen en gebouwen. Daarnaast kan iedereen ook kleine energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan tochtstrips, radiatorfolie en LED-lampen.

Wethouder Oscar Dusschooten (energietransitie): “Dankzij deze subsidie hebben we een aanbod voor een brede groep inwoners. Want we willen dat iedereen kan meedoen. We betalen samen de overstap naar een klimaatneutraal Tilburg. Voor mij betekent dat dat iedereen dus ook moet kunnen profiteren van energiebesparende maatregelen. Onze nieuwe acties in 2021 helpen ook huurders op weg naar een lagere energierekening en meer wooncomfort.  En het is ontzettend belangrijk dat we dat met onze partners doen: de woningcorporaties en de energiecoöporaties.”

Duurzaam

Dat vindt ook Ben Besselink, die namens de energiecoöperaties het belang van verduurzaming benadrukt: “De vijf energiecoöperaties in Tilburg (De Blaak, Ceder - Reeshof, Bec - Berkel Enschot, Energiefabriek 013, ECU - Udenhout) werken samen met de gemeente om het voor de bewoners van alle wijken mogelijk te maken duurzame energie op te wekken of energie te besparen. Deze subsidie is prachtig, omdat ook huurders mee kunnen doen, en ze dat meteen in de portemonnee terugzien. Daar worden we allemaal beter van.”

Hans Pars (WonenBreburg) namens de Tilburgse woningcorporaties: “Bij ons staat sinds enkele jaren de verduurzaming hoog op de agenda. We richten ons op de CO2-reductie door zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame(re) elektriciteit en warmte. Maar we richten ons vooral op het terugdringen van de energievraag door isolatie en zonnepanelen. Dat draagt ook bij aan lagere energielasten voor onze huurders, waardoor wonen betaalbaarder wordt.  Met deze subsidie kunnen we huurders gericht adviseren op weg naar een lagere energierekening. Het is mooi dat we hier met alle partijen samen mee aan de slag gaan. Daar zijn we heel blij mee.”

Aan de slag met je huis

De genoemde acties zijn onderdeel van het gemeentelijke energiebesparingsprogramma ‘Aan de slag met je huis’. Net als andere gemeenten in Nederland werkt Tilburg aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De overstap naar duurzame energie draagt daar aan bij. Net als het isoleren van woningen en gebouwen. Iedereen doet wat: inwoners, bedrijven, instellingen en overheden. Meer informatie over de mogelijkheden staat op deze website, Duurzamer Tilburg.