logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

01 april 2021

De gemeente verstrekt jaarlijks subsidie aan inwoners en ondernemers die maatregelen in en rond de woning of onderneming nemen, om bij te dragen aan een klimaatbestendige stad. 

Gevels met veel planten ervoor

Het gaat om maatregelen zoals de aanleg van een groen dak of groene gevel, het vervangen van tegels voor groen en de aanleg van waterberging en infiltratie in de tuin, zodat het regenwater in de bodem kan zakken. De combinatie van maatregelen draagt bij aan het tegengaan van alle gevolgen van de klimaatverandering: wateroverlast, verdroging en hittestress. Hoe meer maatregelen men neemt, hoe hoger de subsidie. De regeling geldt voor zowel particulieren als woningcorporaties, VVE's, bedrijven, instellingen en ondernemers.

Iedere stap telt

Het klimaat verandert. De gemeente werkt eraan om de stad hierop aan te passen door het aanleggen van blauwe aders, een grootschalige wateropvang in Pauwels en door de (binnen)stad te vergroenen. Daarnaast werkt de gemeente samen met inwoners en ondernemers, want zo’n 70% van de stad is ruimte van inwoners en van ondernemers. Dat zijn bijvoorbeeld voor- en achtertuinen, die voor een groot deel versteend zijn. Iedere groene stap die een inwoner zet, helpt! Een mooi voorbeeld is de subsidieregeling groene daken: sinds 2017 zijn 575 subsidieaanvragen toegekend en is een oppervlakte van 23.427 m2 groen geworden. Deze subsidieregeling wordt nu uitgebreid met maatregelen om regenwater te laten infiltreren in de bodem. Zo werken we samen aan een stad die ook in de toekomst prettig en veilig is om te leven. 

Meer maatregelen = meer subsidie

Hoe meer maatregelen er genomen worden, hoe meer het bijdraagt aan een klimaatbestendige stad. Daarom geeft de gemeente ook een hogere subsidie bij meerdere maatregelen:

Voor dakgroen, gevelgroen en de aanleg van een waterberging of infiltratievoorziening geldt:

  • één klimaatadaptieve maatregel: 40% subsidie
  • twee klimaatadaptieve maatregelen: 50% subsidie
  • drie of meer klimaatadaptieve maatregelen: 60% subsidie

Voor ontstenen geldt:

  • één klimaatadaptieve maatregel: 10 euro per m2 ontstenen
  • twee klimaatadaptieve maatregelen: 12,50 euro per m2 ontstenen
  • drie of meer klimaatadaptieve maatregelen: 15 euro per m2 ontstenen

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina Subsidie klimaatbestendig Tilburg.

Doe ook mee met het NK tegelwippen

Wie tegels uit de tuin haalt en vervangt door groen, kan meedoen aan het NK tegelwippen. In de periode van 30 maart tot 30 september 2021 gaat Tilburg de strijd aan met Breda. De gemeente waarin inwoners de meeste tegels wippen wint. Registreer de gewipte tegels op www.nk-tegelwippen.nl. Deze worden opgeteld bij de Tegelteller van Tilburg.