logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Nieuws

Tilburg zet stap naar het nieuwe verwarmen

14 december 2021

Op 13 december heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. Met dit plan zet Tilburg een belangrijke stap naar een klimaatneutrale stad in 2045. Het plan geeft aan hoe de gemeente inzet op nieuwe, duurzame manieren van verwarmen van woningen en gebouwen.

Man met kind op de Kempentoren

Naast slimme technieken, spelen energie besparen en isoleren een belangrijke rol.

Vier zones

Van 2022 tot 2045 stapt Tilburg geleidelijk af van aardgas als bron voor verwarming. Daarvoor in de plaats komen duurzame alternatieven. Kansrijke opties zijn warmtenetten, elektrische verwarming en groen gas-oplossingen. Daarnaast zet de gemeente in op innovaties, zoals slimme warmte-koude netten. De ambitie van Tilburg is groot en niet binnen een paar jaar gerealiseerd. De gemeente kiest voor vier zones, met elk een verschillende aanpak. Met buurten en wijken waar op korte termijn kansen liggen, wordt een warmte-uitvoeringsplan gemaakt. Dit gebeurt samen met inwoners, ondernemers en betrokken organisaties. 

Plan van en voor Tilburg

Naast een stuurgroep en experts, hebben ook inwoners meegedacht over het plan. Afgelopen zomer is hiervoor een digitale dialoog gehouden met ruim 1.500 inwoners. De TilburgerTafel, een groep van 20 inwoners, maakte daarop een advies voor de raad.

Samen aan de slag

Het doel blijft om zo snel mogelijk afscheid te nemen van aardgas. Dat doen we niet alleen in Tilburg, maar in heel Nederland. Op grote schaal overstappen op duurzame energie is nog niet haalbaar of betaalbaar. Daarom zet Tilburg in op wat al wel mogelijk is. Tot 2030 sluiten we vooral aan bij ontwikkelingen. Zoals bij renovatie in Wandelbos-Noord, of bij nieuwbouw in Stappegoor en het Kenniskwartier. Gebouwen met meerdere systemen (warmtenet, gasnet en elektriciteitsnet) kunnen als eerste van het aardgas afgekoppeld worden. Een oplossing met warmtenetten speelt vooral in Tilburg-Noord, West en Zuid. Met Udenhout en De Blaak werkt de gemeente aan voorbereidingen voor een aanpak na 2030. Voor gebieden waar voorlopig geen grote stappen mogelijk zijn, zijn er tijdelijke oplossingen. Zoals hybride cv-ketels die klaar zijn voor toekomstige collectieve warmtesystemen. 
“Het is een enorme klus waar we als Tilburg voor staan”, zegt wethouder Oscar Dusschooten (Energietransitie). “Nu de raad heeft ingestemd met de Transitievisie Warmte, kunnen we met z’n allen aan de slag. Want dit kunnen we alleen samen: elke Tilburger kan hier op zijn of haar manier een bijdrage aan leveren.”

Duurzamertilburg.nl

Benieuwd wat u kunt doen om energie te besparen? Of wilt u weten wat er in uw buurt gaat gebeuren? Kijk op de pagina Het nieuwe verwarmen op de website duurzamertilburg.nl. Daar staan ook bespaartips, een aanbod voor energieadvies en informatie over subsidies.