logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Duurzame stappen op Kraaiven en Vossenberg

Alle Bedrijf Energie

Duurzaam ondernemen is al lang niet meer vrijblijvend. Veranderingen in de wet- en regelgeving verplichten ondernemers steeds vaker om energie(besparende) maatregelen te nemen. Die zijn noodzakelijk voor een gezonde toekomst. De maatregelen zijn niet alleen goed voor het milieu. Ze leveren ondernemers ook iets op. Extra investeren in duurzaamheid is dus raadzaam. Maar wat is voor jouw bedrijf interessant en haalbaar? En waar begin je? Op bedrijventerrein K-V hebben ze daar al een start mee gemaakt.

Bedrijventerrein Kraaiven

Vitaal Kraaiven en Vitaal Vossenberg zijn actieve ondernemersverenigingen. Hun doel is om de samenwerking tussen de ruim 250 bedrijven op beide industrieterreinen te bevorderen. Onder andere op het gebied van duurzaamheid. Wat hen betreft, mag er veel meer vaart komen in het verduurzamingsproces. Daarom zijn ze de zogenoemde Green Deal aan gegaan. Hulp bij energiebesparende maatregelen moet bijdragen aan duurzame bedrijventerreinen, die zijn voorbereid op de toekomst.

Green Deal

In de Green Deal staan onder meer afspraken tussen de ondernemersverenigingen, de Provincie, gemeente Tilburg, Stichting Moed en de BOM op het gebied van de energietransitie. Ondernemers bewust maken van het belang van verduurzamen is een deel van het verhaal. Maar het gaat vooral om ondersteuning, advies en het ontzorgen van ondernemers bij het maken van duurzame stappen. Mogelijkheden en kansen bieden aan ondernemers, met de juiste (financiële) steun en begeleiding. Stichting. Moed begeleidt het hele proces. Een adviesbureau voert een technische scan uit bij een bedrijf. Daaruit vloeit een advies op maat. Want waar de ene ondernemer gebaat is bij de overstap naar led-verlichting, zijn zonnepanelen of een betere isolatie interessanter voor de ander. 

Maatwerk

Een van de bedrijven die daarover kan meepraten, is Pondres. Een creatief bedrijf op het gebied van drukwerk, gepersonaliseerde klantcommunicatie en distributie. Maarten Wolters, financieel directeur en mede eigenaar van Pondres vertelt: “Wij hebben inderdaad het aanbod benut om, tegen een vergoeding, ons bedrijf onder de loep te laten nemen. Zo’n energiescan zorgt voor een stuk bewustwording; het helpt je anders te kijken naar je bedrijfsvoering op dit gebied. Het rapport gebruiken wij als handvat en routekaart om onze bijdrage aan de energietransitie te leveren. Bovendien helpt het bij het prioriteren van stapjes in de goede richting. Ons gasverbruik bleek met maar liefst 18% te zijn gestegen, terwijl de buitentemperatuur hetzelfde was. Dan is het goed om te horen welke kansen en mogelijkheden er zijn voor jouw bedrijf. Vooropgesteld, het advies is volledig vrijblijvend. Wij bepalen zelf welke stappen we zetten.” 

Stap voor stap

“Wij hebben eerst gekozen voor het ‘laaghangend fruit’ ”, gaat Maarten verder. “Dan heb ik het over duurzame maatregelen die snel te realiseren zijn en gelijk een positieve bijdrage leveren aan ons bedrijf. Uitbreiden van onze led-verlichting bijvoorbeeld, en het verbeteren van de verwarming. Met meetinstrumenten kunnen we ons energieverbruik met 5% terugdringen. Onze servers worden in stappen gecentraliseerd en naar een externe cloud-omgeving overgebracht. Naast een betere IT dienstenverlening aan onze klanten, zorgt dit ook voor energiebesparing. Ook op het energieverbruik van de productiemachines valt er wellicht nog veel te winnen. We verbruiken 1 miljoen kwH en zouden daarom als bedrijf heel graag aansluiten bij het komende gemeente-brede project om onafhankelijke specialisten te laten toetsen waar energieverbeteringen mogelijk zijn op productieniveau.”

Wisselwerking

“Naast de voordelen voor onszelf, merk ik ook dat klanten het waarderen als je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het kan elkaar versterken. Zo vertelde een klant van ons dat ze meedoen aan de pilot emissievrije zone in Tilburg. Ik haak daar graag bij aan, om te kijken of we direct een win-win kunnen creëren voor onze klant en onszelf. Ik geloof in voorbeelden, om anderen over de streep te trekken. Bijvoorbeeld door dergelijke initiatieven terug te koppelen naar onze leveranciers. Zo ontstaat een kettingreactie en bereik je samen nog veel meer. De aanschaf van een warmtepomp is bijvoorbeeld erg kostbaar en voor ons niet haalbaar vanuit puur financieel economisch perspectief. Ook al is daarmee fors te besparen op het gasverbruik. Door collectief te kijken zijn er misschien wel kansen. Om die te onderzoeken, stel ik namens Pondres graag een deel van mijn tijd beschikbaar aan het voorzitterschap bij Vitaal Kraaiven. Want een ding is zeker, we kunnen elkaar versterken en meer kansen benutten.”

Solar Valley

De goede ervaringen met de Green Deal op Kraaiven en Vossenberg, zorgen ervoor dat de gemeente deze ook op andere bedrijventerreinen wil aanbieden. Samen met de Vitaal verenigingen. Dat ontzorgt ook daar de ondernemersverenigingen en individuele ondernemers en helpt hen verder.

Uit de Green Deal is daarnaast een ander langlopend project voortgekomen. De Vitaal verenigingen hebben Solar Valley Tilburg opgericht, de gemeente ondersteunt dit initiatief. Deze partij biedt onafhankelijke informatie over het realiseren van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken.

Solar Valley Tilburg geeft op verzoek ondersteuning op maat. Van het aanvragen van de SDE-subsidie tot en met de realisatie, financiering en beheer van de zonnestroom-installaties. Dankzij hun concept is het haalbaar om het volledige dak te benutten. De gebouweigenaar wordt daarbij zo veel mogelijk ontzorgd en het rendement blijft in de regio. Maarten: “Wij zijn hier als Pondres nauw bij betrokken en doen actief onderzoek naar de mogelijkheden voor zonnepanelen. Wij streven ernaar om vanaf 2022 te gaan profiteren van zonnepanelen. Dat betekent dat we 60% van de elektriciteit zelf kunnen gaan opwekken.”

Uitvoeringsprogramma

Inmiddels maakt de Green Deal onderdeel uit van een uitvoeringsprogramma. Daarin werkt de gemeente samen met bedrijven aan projecten om Tilburg in 2045 klimaatneutraal te krijgen. Doel is minder energiegebruik, meer opwek van duurzame energie en een toekomstbestendige energie-infrastructuur op bedrijventerreinen.