Geen standaardgroen in de Lambert de Wijsstraat

Alle Thuis Klimaat

Wijkgericht werken is belangrijk voor de gemeente. Tilburg wil een stad zijn waar iedereen gezond en gelukkig kan leven. Inwoners moeten zich thuis voelen op de plek waar ze wonen. Als er dingen in hun ogen beter kunnen in de wijk, moeten ze dat kunnen melden. Meldingen voor verbeteringen in de wijk, komen met grote regelmaat bij de gemeente binnen. Een van de melders was Marcel Kolen uit de Lambert de Wijsstraat. Hij wilde in de straat een biodiverse, klimaatadaptieve tuin aanleggen. Geen standaardtuin, maar een die hij zelf ontwierp.

Groen in de Lambert de Wijsstraat

Platanen

Als Marcel vertelt wat de aanleiding van de aanleg van de tuin was, schuilt er nog wel wat teleurstelling in zijn verhaal. “Er stonden hier in de straat twee prachtige platanen. Die moesten helaas wijken omdat ze het zicht van een aantal bewoners belemmerden. Ik baal er nog wel van dat ze weg zijn, maar wel heel fijn dat er nu mooi groen in de straat is gekomen.”

Mooi groen in de straat

De tuin staat er mooi bij op een zonnige septemberwoensdag. Volop bloemen en groen, o.a. mooie sierbomen en grassoorten en vaste planten voor bijen en andere insecten. “99 procent van de inwoners vindt dit heel leuk. Het was eerst een hoop stenen en nu is er iets moois groens voor in de plaats gekomen. Hoe fijn is dat. De reacties die ik krijg zijn hartverwarmend.”   

Soepele samenwerking

De wijkregisseurs waren bij de totstandkoming van de tuin betrokken. Maar ook een vakspecialist en groenontwerpster hebben meegeholpen om dit tot een succes te maken. Hier waren huisbezoeken en gesprekken voor nodig. Samen hebben de collega’s buiten de kaders gedacht om dit voor elkaar te krijgen.

Unieke tuin

“De samenwerking ging heel soepel”, vertelt Jaap. “Het was spannend, want deze tuin is uniek omdat die in zijn geheel door de bewoners zelf is ontworpen.” Adri vult aan: “Normaal maken we als gemeente een standaardplan en hebben we qua planten ook een standaard invulling. Marcel benaderde ons met de vraag of de inwoners zelf mochten kiezen wat ze in de tuin wilde. Daar zijn we mee akkoord gegaan nadat we Marcel gesproken hadden. We merkten dat hij er veel verstand van heeft. Dat is wel een voorwaarde voor het onderhoud van dit soort tuinen. Dat kun je niet laten doen door iemand die er geen feeling voor heeft. Dan is alles vrij snel dood. Ook de aannemer waar wij als gemeente mee werken, kan het onderhoud van deze tuin niet doen. Daar is de inrichting te specifiek voor.”

Duidelijkheid

De wijkregisseur: “Natuurlijk willen we meer van dit soort tuinen in de gemeente. Maar het is dan wel heel belangrijk om inwoners duidelijk te maken dat zij de tuin moeten onderhouden. We geven als gemeente ook duidelijk aan wat daar bij komt kijken. Inwoners moeten zich daar bewust van zijn.”

Inwoners spreken elkaar vaker

Marcel is blij met de tuin, de inwoners van de Lambert de Wijsstraat ook, er komen zelf mensen uit andere wijken kijken. “Het zorgt er ook voor dat je elkaar vaker spreekt. Mensen vragen naar de planten die in de tuin staan. Als je er in bezig bent, maak je vaker een praatje. Dat is een leuke bijkomstigheid.” De wijkregisseur knikt beamend. “Dat is het leuke van dit soort projecten. Een paar jaar geleden hebben we moestuinbakken in de Nassaustraat geplaatst. Ook daar zie je dat bewoners sinds die bakken er staan meer contact met elkaar hebben. Leuk om dat te merken.”

Palmkool

Al kan het enthousiasme soms misschien een beetje doorslaan. Marcel schiet in de lach. “Er staat ook palmkool in. Op een gegeven moment zag ik een vrouw daar volop bladeren vanaf snijden. Dat mocht volgens haar van de beheerder. Wel grappig, want dat ben ik samen met nog iemand en wij wisten van niks.”

Adoptiegroen

In Tilburg kun je een stukje openbaar groen ‘adopteren’. Dat betekent dat je op een stuk groen in de straat een bloementuin of moestuintje kunt aanleggen. Zo maak je Tilburg groener en ziet het er leuk uit. Interesse? Lees er meer over op de pagina Aan de slag met je buurt op deze website.