Subsidie voor het isoleren van je huis 

Subsidie Isolatie

Een goed geïsoleerd huis is aangenamer om in te wonen. Geen last van tocht. En warmte kan niet ontsnappen via kieren en gaten. Dat is niet alleen beter voor het milieu, het bespaart ook flink wat geld op je energierekening.

De gemeente stimuleert het isoleren van woningen via subsidies. De hoogte van het subsidiebedrag dat je kunt krijgen, is afhankelijk van de maatregelen die je neemt. En van de oppervlakte waarover het gaat. 

Voorwaarden 

De subsidie geldt voor slecht geïsoleerde koopwoningen met een maximale WOZ-waarde van €429.300,- en een energielabel D, E, F of G. Heeft uw woning geen energielabel? Dan kunt u een afspraak maken met een energieadviseur, om een energieadvies op te stellen. De energieadviseur kijkt of de woning minimaal twee niet of slecht geïsoleerde bouwdelen heeft. Dan gaat het om de vloer, bodem, gevel, spouwmuur, dak, zolder, ramen en deuren. Een andere optie is wanneer u meedoet met de gemeentelijke isolatieactie dan wordt automatisch bepaald en vastgelegd of u woning 2 bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn. 

Bedrag subsidie 

Het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt krijgen is 1000 euro. Je kunt hiervan maximaal 20% van de isolatiekosten als subsidiebedrag krijgen. Mochten er eerst maatregelen nodig zijn voordat je kunt gaan isoleren, dan zijn deze kosten 100% te vergoeden via de subsidie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de kosten voor een energieadvies (25 euro) of -specifiek in het geval van spouwmuurisolatie- de kosten die nodig zijn voor natuurvriendelijk isoleren.  

Deze subsidie is aan te vragen vanaf begin december 2023 via tilburg.nl/subsidies 

De hoogste subsidie van 6000 euro wordt automatisch toegekend aan inwoners met een minimum inkomen tot 120%. Eind november krijgen deze inwoners hierover een brief.