logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Aan de slag met de energie-opgave in Groenewoud

Groenewoud ligt in het gebied waar warmte-koude-net Tilburg-Zuid ontwikkeld wordt. De precieze planning van de aanleg van dit net is nog niet bekend. Het gedachtengoed is om eerst te starten met nieuwbouw en renovatieprojecten van de woningbouwcorporaties. Bestaande bouw volgt daarna pas. Dat biedt gelegenheid om samen met inwoners, organisaties en gemeente na te denken over welke stappen nodig zijn om uiteindelijk in de toekomst ook aan te kunnen sluiten op het warmte-koude-net. 

Meedenken? Meld je!

Heb jij ideeën, zorgen of vragen over het proces om te komen tot een plan voor een aardgasvrij-klaar Groenewoud? Of wil je graag actief op de hoogte gehouden worden over de stappen die we met elkaar zetten of meedenken? Wij gaan graag met je in gesprek. Je kunt contact met ons opnemen via Contact.

Aardgasvrij-klaar

Om bestaande woningen en gebouwen te kunnen aansluiten op het warmte-koude-net moeten ze aardgasvrij-klaar zijn. Dat betekent o.a. dat ze voldoende geïsoleerd zijn. Het is daarom belangrijk om samen te bedenken wat nodig is aan isolatie aan de woningen en welke andere stappen nodig zijn. Uit de enquêtes en gesprekken die vorig jaar in de wijk gehouden zijn over de toekomst van Groenewoud, kwam bijvoorbeeld naar voren dat tocht en vocht in de woning ervaren wordt. Met betere isolatie van de woningen pakken we meteen ook dit probleem aan. 

Op deze pagina verzamelen we alle informatie over het proces. Zo kan iedereen goed volgen waar we staan in het proces, wat we doen en wanneer momenten zijn dat we samen komen. 

In gesprek

Concreet zijn we nu met verschillende partijen en organisaties in gesprek. Denk aan de woningbouwcorporaties, ContourdeTwern, de wijkraad en Enexis. Het gaat om verkennende gesprekken om te kijken bij welke partijen energie zit om samen te werken aan een wijkuitvoeringsplan voor de energievoorziening. Op basis van deze gesprekken brengen we de essentiële partijen bij elkaar en spreken we het vertrouwen naar elkaar uit om samen een plan te maken.

Vervolgens gaan we samen aan de slag met het verfijnen van een analyse van de wijk en brengen we de wensen van en voor het gebied in kaart, kijkend naar de gebouwen, de inwoners, de woonwensen, de infrastructuur en de toekomstige plannen en opgaven voor het gebied. Veel informatie hebben we al vanuit het Gebiedsperspectief. Ook geven we samen met partners en inwoners invulling aan een plan voor de communicatie voor de vervolgstappen, hoe en in welke mate zij betrokken willen worden.

Alleen samen kans van slagen

De wijk verduurzamen kan alleen als inwoners, gemeente en organisaties samen optrekken en niet alleen kennis en inzichten maar ook vragen, ideeën, zorgen en wensen delen. Dit uitvoeringplan voor de energievoorziening maken we dus ook letterlijk samen.