logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Wijkuitvoeringsplannen

Tussen nu en 2045 neemt Tilburg stap voor stap afscheid van aardgas. Per wijk, buurt of dorp maken we eerst een plan waarin staat hoe we stoppen met het gebruik van aardgas en wat het alternatief wordt voor het verwarmen van de woningen en gebouwen. Dit plan noemen we een wijkuitvoeringsplan voor de energievoorziening.

Alleen samen kans van slagen

Wijk voor wijk verduurzamen kan alleen als inwoners, gemeente en organisaties samen optrekken en niet alleen kennis en inzichten maar ook vragen, ideeën, zorgen en wensen delen. Een wijkuitvoeringsplan maken we dus ook letterlijk samen. 

Waar starten we?

Voor het opstellen van een wijkuitvoeringsplan voor de energievoorziening hebben we een grondige analyse uitgevoerd, waarbij we samen met belanghebbenden en op basis van wijkinformatie Tilburg in kaart hebben gebracht. We beginnen met uitvoeringsplannen voor de energievoorziening in wijken waar plannen zijn voor nieuwbouw, herstructurering of renovatie, of waar bewonersinitiatieven zich bij de gemeente hebben gemeld. 

Iedereen kan nu al aan de slag

Dat betekent niet dat we in de rest van Tilburg stil zitten. We blijven vol inzetten op energie besparen en isoleren. Voor goed geïsoleerde gebouwen hebben we namelijk minder energie nodig om ze te verwarmen en koelen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, het zorgt ook direct voor lagere energiekosten en een meer comfortabel gevoel in huis door minder tocht. Dus is nog niet bekend wanneer we bij jou in de wijk aan de slag gaan? Je kunt nu al stappen nemen met het isoleren en verbeteren van jouw woning.

We beginnen niet bij nul

Eerder hebben we al onderzoek gedaan naar het meest kansrijke alternatief voor aardgas per wijk. Dat hebben we beschreven in de Transitievisie Warmte die eind 2021 is vastgesteld. De vervolgstap is om samen met de inwoners en partners in de wijk te kijken welke warmteoplossingen er echt mogelijk zijn. Of dat er eerst nog een tussenstap nodig is, zoals het isoleren van de gebouwen. Dit beschrijven we in het wijkuitvoeringsplan.

Besluitvorming

Uiteindelijk wordt de datum om de levering van aardgas te stoppen, vastgesteld door de gemeenteraad in het formele omgevingsplan. Het uitvoeringsplan is een belangrijke onderbouwing voor dat besluit. We schatten in dat het maken van het wijkuitvoeringsplan ongeveer 2 jaar duurt. Daarna moet het plan nog uitgevoerd worden. Voor het uitvoeren van het werk rekenen we ongeveer 8 jaar.

Planning

Via deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de wijken waar we met een plan voor de energievoorziening aan de slag zijn. Voor de eerste wijken hebben we inmiddels een planning. Voor de andere wijken is de planning nog niet definitief. De ambitie van de gemeente is om ieder jaar te starten met minimaal 4 ‘nieuwe’ wijkuitvoeringsplannen.