logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Aan de slag met een plan voor de energievoorziening in Udenhout

Vanuit de energiecoöperatie Udenhout en de Green Deal Udenhout (GDU)* is er veel draagvlak om te starten met een plan voor de energievoorziening in het dorp. In Udenhout is er nog geen aardgasvrije oplossing in beeld. Zoals we in de Transitievisie Warmte (TVW) beschrijven willen we met de gemeenschap onderzoeken wat kansrijk en haalbaar is. Op deze pagina verzamelen we alle informatie over het proces. Zo kan iedereen goed volgen waar we staan in het proces, wat we doen en wanneer momenten zijn dat we samen komen. 

*Green Deal Udenhout is een samenwerking van de partijen: dorpsraad Udenhout, Energie Coöperatie Udenhout, contact 50, TBV wonen en gemeente Tilburg met als doel een beter milieu en een duurzamer en leefbaarder dorp en wijk.

Hoe gaan we van start?

De komende weken gaan we met verschillende partijen en organisaties in gesprek. Het gaat om verkennende gesprekken om te kijken bij welke partijen energie zit om samen te werken aan een wijkuitvoeringsplan voor de energievoorziening. Op basis van deze gesprekken brengen we de essentiële partijen bij elkaar en spreken we het vertrouwen naar elkaar uit om samen een plan te maken. 

Vervolgens gaan we samen aan de slag met verfijnen van een analyse van het dorp en brengen we de wensen van en voor het gebied in kaart, kijkend naar de gebouwen, de inwoners, de woonwensen, de infrastructuur en de toekomstige plannen en opgaven voor het gebied. Hierover volgt later meer informatie. Ook geven we samen met partners en inwoners invulling aan een plan voor de communicatie voor de vervolgstappen, hoe en in welke mate zij betrokken willen worden.

Alleen samen kans van slagen

Het dorp verduurzamen kan alleen als inwoners, gemeente en organisaties samen optrekken en niet alleen kennis en inzichten maar ook vragen, ideeën, zorgen en wensen delen. Dit uitvoeringplan voor de energievoorziening maken we dus ook letterlijk samen.  

Meedenken? Meld je!

Heb jij ideeën, zorgen of vragen over het proces om te komen tot een plan voor een aardgasvrij Udenhout? Of wil je graag actief op de hoogte gehouden worden over de stappen die we met elkaar zetten of meedenken? Wij gaan graag met je in gesprek. Je kunt contact met ons opnemen via Contact.

Wil je meer algemene informatie over wijkuitvoeringsplannen? Of lezen waar in Tilburg we nog meer aan de slag zijn? Op www.duurzamertilburg.nl/wijkuitvoeringsplannenenergie vind je alle informatie.