logo Duurzamer Tilburg Duurzamer Tilburg

Toolbox 'Hulp bij geldzorgen en energie besparen'

Sinds het najaar van 2021 zijn de energieprijzen enorm gestegen. In combinatie met de inflatie en hoge brandstofprijzen zorgt dit ervoor dat de geldzorgen groeien bij veel Tilburgers. De gemeente wil deze inwoners graag helpen, maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we onze partners in de stad bij nodig, die vaak rechtstreeks contact hebben met inwoners. Veel partners hebben zelf al aangegeven dat zij willen meehelpen en meedenken in de strijd tegen energiearmoede. Dank je wel daarvoor!

Wat is de Toolbox en waar kan ik deze voor gebruiken

Als jij de Toolbox ontvangt ben jij waarschijnlijk een van deze partners. De Toolbox is een pakket met communicatie- en hulpmiddelen om inwoners goed te (kunnen) helpen bij geldzorgen en energie besparen. Met deze Toolbox willen we jou als professional ondersteunen bij:

Wat zit er in de Toolbox?

Ik ga een inwonersbijeenkomst organiseren

Naast de Toolbox kan de gemeente jou als professional ondersteunen bij bijeenkomsten. Denk hierbij aan de inzet van een energiecoach die tijdens de bijeenkomst energiebesparende tips geeft. Ook kan de gemeente een budget verstrekken om kleine energiebesparende producten (zoals een stekkerdoos met schakelaar of radiatorfolie) aan te schaffen. Deze producten kunnen vervolgens worden uitgedeeld aan inwoners.

Vul de kalender in 

We brengen graag in kaart wanneer bijeenkomsten plaatsvinden met als thema 'Hulp bij geldzorgen en energie besparen'. Op deze manier kan iedereen die met deze kalender werkt zich informeren over de bijeenkomsten in de stad die er zijn omtrent dit thema. Of hun eigen bijeenkomst op de kalender zetten zodat anderen ervan weten. 

Neem contact op

Wil je gebruikmaken van de middelen en ondersteuning die de Toolbox biedt of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Maarten Beije (projectleider bij de gemeente Tilburg) via e-mailadres maarten.beije@tilburg.nl